Селяни в поглядах інтелектуалів Наддніпрянщини другої половини XIX ст. : новітні території історичних досліджень

Main Article Content

Ю. П. Присяжнюк
А. В. Новак

Abstract

У контексті перспектив застосування відповідної методології досліджень українського селянства в поглядах інтелектуалів Наддніпрянщини другої половини ХІХ ст. простежено деякі теоретичні підходи, що набули поширення в новітній європейській історіографії.

Article Details

How to Cite
Присяжнюк, Ю. П., & Новак, А. В. (2014). Селяни в поглядах інтелектуалів Наддніпрянщини другої половини XIX ст. : новітні території історичних досліджень. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/714
Section
Історіографія аграрної історії: основні здобутки останніх десятиліть

References

1. Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле / Ева Доманська ; пер. з польськ. та англ. В. Склокіна ; наук. ред. В. Склокін, С. Троян. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 264 с.

2. Переписка М. Драгоманова з М. Бучинським 1871–1877 рр. / Упор. М. Павлик. – Л., 1910. – 353 с.

3. Барвінський О. Спомини з мого життя / Олександр Барвінський. – Л., 1913. – Ч. 2. – 406 с.

4. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Ф. 108 (Омелян Огоновський). – Спр. 136. О. Кониський. Думки і помітки.

5. Докладніше див. праці Пітера та Кароль Стернз: Peter N. Stearns. Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards / Peter N. Stearns, Carol Z. Stearns // The American Historical Review. – Vol. 90. – No. 4. – October 1985. – 813 р. та ін.

6. Pomian К. Historia urzкdowa, historia rewizjonistyczna, historia krytyczna, w tegoї, Historia / Krzysztof Pomian // Nauka wobes pamiкci. – Lublin : WUMC-S, 2006. – 240 s.

7. Свистун Ф. Що то есть – украинофильство? Его исторiя и теперешняя характеристика / Филип Свистун. – Л. : Тип-я Ставропигійского ин-та, 1912. – 136 с.

Most read articles by the same author(s)