УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ

Main Article Content

Ю. П. Присяжнюк

Abstract

Сучасні історичні наукові студії українського
селянства потребують перманентного вдосконалення
теоретико-методологічних підходів. Для комплексного
виконання цих завдань автор статті пропонує
активніше залучати нові оригінальні джерела,

оптимізувати модерні та постмодерні пізнавальні
процедури, також використовувати можливості
новітньої постгуманістики.

Article Details

How to Cite
Присяжнюк, Ю. П. (2018). УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ. Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3164
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Данилов В. П. Аграрная реформа и аграрные

революции в России / В. П. Данилов // Великий

незнакомец : крестьяне и фермеры в современном мире :

хрестоматия / Сост. Т. Шанин ; под ред. А. В. Гордона ;

пер. С. А. Белова и др. – Москва : Прогресс ; Прогресс-

Академия, 1992. – С. 310–321.

Kutschabsky W. Die Westukraine im Kampfe mit Polen

und dem Bolschewismus in den Jahren 1918 – 1923.

W. Kutschabsky. – Berlin : Junker u. Dьnnhaupt, 1934. –

s.

Nazaruk О. Ucieczka ze Lwowa do Warszawy :

Wspomnienia ukrainskiego konserwatysty z pierwszej

polowy pazdziernika 1939 roku / O. Nazaruk. – Przemysl,

– 120 s.

Житков О. Селянське питання в Українській революції

– 1921 рр. Історіографічне дослідження : моногр. /

О. А. Житков. – 2-е вид., допов. – Харків : Мачулін, 2018.

– 598 с.

Shanin T. The Roots of Otherness : Russia’s Turn of

Century / Teodor Shanin. – Vol. 2. Russia, 1905 – 07.

Revolution as a Moment of Truth. – London : The Macmillan

Press, 1986. – 380 s.

Зашкільняк Л. Історична пам’ять та історіографія як

дослідницьке поле для інтелектуальної історії /

Л. Зашкільняк // Україна : культурна спадщина,

національна свідомість, державність. – 15/2006 – 2007. –

С. 855–862.

Присяжнюк Ю. П. Сучасна історіографія

пореформеного селянства / Ю. П. Присяжнюк,

В. В. Бондар // Укр. іст. журн. – 2011. – № 2. – С. 180–

Доманська Е. Речі як Інші / Е. Доманська // Ейдос.

Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред.

В. Смолій ; відп. ред. І. Колесник. – Вип. 2. – Ч. 1. – Київ :

Ін-т історії України НАН України, 2006. – С. 125–143.

Присяжнюк Ю. П. Віра українських селян в «добрих

царів» після скасування кріпацтва / Ю. П. Присяжнюк //

Культура народов Причерноморья. – 2001. – № 24. –

С. 123–126.

Вісліч Т. Дослідження домодерну у перспективі

постгуманістики Т. Вісліч // Ейдос. Альманах теорії та

історії історичної науки : зб. наук. пр. / Редкол. :

І. І. Колесник (відп. ред.) та ін. – Київ, 2016/2017. – Вип. 9.

– С. 113–128.

Бабак М. Сільська фотографія Середньої

Наддніпрянщини кінця ХІХ – ХХ ст. : кол. моногр. /

М. П. Бабак, О. С. Найден, Ю. П. Присяжнюк та ін. ; наук

ред. О. С. Найден, відп. ред. М. П. Бабак. – Київ : ТОВ

«Інтертехнологія-Черкаси», 2014. – 718 с.

Most read articles by the same author(s)