ВІРМЕНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ РУБЕЖУ ХХ– ХХІ СТ.: ДОСВІД СІЛЬСЬКОЇ АКУЛЬТУРАЦІЇ

Main Article Content

Н. О. Бережна
Ю. П. Присяжнюк

Abstract

Авторами розвідки досліджено «незручну» для істориків та етнографів тематику: акультурацію вірменського населення в сільській місцевості Центральної України в умовах відносно різкого зростання його чисельності у цьому регіоні. Вказуючи на суперечливий характер складного процесу, констатують, що саме представники вірменства належать до тих, хто пожвавив динаміку ринкової трансформації сільськогосподарської сфери виробництва на рубежі ХХ–ХХІ ст.

Article Details

How to Cite
Бережна, Н. О., & Присяжнюк, Ю. П. (2016). ВІРМЕНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ РУБЕЖУ ХХ– ХХІ СТ.: ДОСВІД СІЛЬСЬКОЇ АКУЛЬТУРАЦІЇ. Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1016
Section
Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry

References

Енциклопедія історії України : Т. 1 : А–В / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2003. – 688 с.

Привілеї національних громад міста Львова (ХІV–XVIII ст.) / Упор. М. Капраль. – Вид. 2-е, випр. (електронний варіант). – Л., 2010. – 575 с.

Дятлов В. Политический активизм армянской диаспоры в арабском мире / В. Дятлов // Национализм и фундаментализм на Ближнем Востоке. Зб. материалов конференции (г. Москва, 4 февраля 1999 г.). – М. : ИИИиБВ, 1999. – 111 с.

Воловик В. Вірменські культурні ландшафти містечок Поділля / В. Воловик. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_geogr/2011_1/1/003Volovik.pdf

Щур Л.О. Вірменські поселення на Поділлі (XIII–XVII ст.) / Л.О. Щур // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету : історичні науки. – Кам’янець-Подільський : КПДПУ, 1998. – Т. 2(4). – С. 103–108.

Осіпян О.Л. Економічний розвиток вірменських колоній в Галичині, на Поділлі та Буковині в ХІV–ХІХ ст. : Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Олександр Леонідович Осіпян. – Д., 1999. – 19 с.

Мельник Л.В. Вірменська присутність у Могилеві / Л.В. Мельник, Ю.І. Красноштейн // Третя Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція. – Могилів-Подільський, Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – С. 78–84.

Див. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:/ /www.objectiv.tv/080512/69765.html

Ломака О.А. Етнографічні та лінгвістичні дослідження населення Олександрівського району Кіровоградської області (за результатами етноекспедиції 2011 року) / О.А. Ломака. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://history.org.ua/JournALL/sid/sid_2011_18/25.pdf

Див. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:/ /ru.tsn.ua/ukrayina/na-vinnichchine-celoe-selo-vosstaloprotiv-armyanina-292766.html

Most read articles by the same author(s)