БОГОВІДСТУПНИЦТВО ЯК РАДИКАЛЬНА ЗМІНА ТРАДИЦІЙНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА (1920-і – ПОЧАТОК 1930-Х РР.)

Main Article Content

Ю. П. Присяжнюк
Р. М. Орищенко

Abstract

Досліджено вплив атеїстичної ідеології та класової політики більшовицького режиму на традиційну релігійність українського селянства. Доведено, що її
ліквідація, а фактично це означало радикальну зміну споконвічно усталеної свідомості мешканців села, відбувалася в кілька етапів. Ключовим поворотом в
уявленнях людей стала їхня відмова від віри в Бога – боговідступництво.

Article Details

How to Cite
Присяжнюк, Ю. П., & Орищенко, Р. М. (2018). БОГОВІДСТУПНИЦТВО ЯК РАДИКАЛЬНА ЗМІНА ТРАДИЦІЙНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА (1920-і – ПОЧАТОК 1930-Х РР.). Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2827
Section
Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry

References

Присяжнюк Ю. П. Віра українських селян в «добрих

царів» після скасування кріпацтва / Ю. П. Присяжнюк //

Культура народов Причерноморья. – 2001. – № 24. –

С. 123–126.

Масненко В. В. Селянство в історичній концепції

Михайла Грушевського / В.В. Масненко // Укр. селянин. –

Черкаси, 2004. – № 8. – С. 47–50.

Калінкіна С. А. «Великий перелом» на селі. Фінал

селянської революції (1929–1933 рр.) : монографія /

С. А. Калінкіна, С. В. Корновенко, С. В. Маркова,

Н. Р. Романець. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького,

– 300 с.

Гойченко Д. Красный апокалипсис : сквозь

раскулачивание и голодомор. Мемуары свидетеля /

Д. Гойченко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 400 с.

Копелев Л. И сотворил себе кумира / Л. Копелев. – Х. :

Права людини, 2010. – 342 с.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863–1914. Поляки

в соціо-етнічних конфліктах / Д. Бовуа ; пер. на укр. З.

Борисюк. – К. : Критика, 1998. – 336 с.

Доманська Е. Речі як Інші / Е. Доманська // Ейдос.

Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред.

В. Смолій ; відп. ред. І. Колесник. – Вип. 2. – Ч. 1. – К. : Ін-

т історії України НАН України, 2006. – С. 125–143.

Менталитет : региональная специфика

модернизационных процессов и проблемы выхода из

духовного криза : материалы международного научного

симпозиума, (г. Орёл, 8–10 апреля 1999 г.) / Под ред.

А. Л. Елисеева. – Орёл : ОГТУ, 1999. – 131 с.

Михайлюк О. В. Щодо «політичної програми»

селянства України в період революції та громадянської

війни / О. В. Михайлюк // Укр. селянин. – Черкаси, 2003. –

№ 7. – С. 103–106.

Le Roy Ladurie Е. Montaillou, village occitan de 1294 б

/ Е. Le Roy Ladurie. – Paris, 1975. – 386 p.

Rojas C. Die «Schule» der Annales. Gestern, heute, morgen

/ C. Rojas; аus dem Spanischen von R. Lohmann. – Leipzig :

Leipziger Universitдtsverlag, 2004. – 233 s.

Most read articles by the same author(s)