БОГОВІДСТУПНИЦТВО ЯК РАДИКАЛЬНА ЗМІНА ТРАДИЦІЙНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА (1920-і – ПОЧАТОК 1930-Х РР.)

Ю. П. Присяжнюк, Р. М. Орищенко

Abstract


Досліджено вплив атеїстичної ідеології та класової політики більшовицького режиму на традиційну релігійність українського селянства. Доведено, що її
ліквідація, а фактично це означало радикальну зміну споконвічно усталеної свідомості мешканців села, відбувалася в кілька етапів. Ключовим поворотом в
уявленнях людей стала їхня відмова від віри в Бога – боговідступництво.


Keywords


боговідступництво, традиційна релігійність, вірування, українське селянство, село.

References


Присяжнюк Ю. П. Віра українських селян в «добрих

царів» після скасування кріпацтва / Ю. П. Присяжнюк //

Культура народов Причерноморья. – 2001. – № 24. –

С. 123–126.

Масненко В. В. Селянство в історичній концепції

Михайла Грушевського / В.В. Масненко // Укр. селянин. –

Черкаси, 2004. – № 8. – С. 47–50.

Калінкіна С. А. «Великий перелом» на селі. Фінал

селянської революції (1929–1933 рр.) : монографія /

С. А. Калінкіна, С. В. Корновенко, С. В. Маркова,

Н. Р. Романець. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького,

– 300 с.

Гойченко Д. Красный апокалипсис : сквозь

раскулачивание и голодомор. Мемуары свидетеля /

Д. Гойченко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 400 с.

Копелев Л. И сотворил себе кумира / Л. Копелев. – Х. :

Права людини, 2010. – 342 с.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863–1914. Поляки

в соціо-етнічних конфліктах / Д. Бовуа ; пер. на укр. З.

Борисюк. – К. : Критика, 1998. – 336 с.

Доманська Е. Речі як Інші / Е. Доманська // Ейдос.

Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред.

В. Смолій ; відп. ред. І. Колесник. – Вип. 2. – Ч. 1. – К. : Ін-

т історії України НАН України, 2006. – С. 125–143.

Менталитет : региональная специфика

модернизационных процессов и проблемы выхода из

духовного криза : материалы международного научного

симпозиума, (г. Орёл, 8–10 апреля 1999 г.) / Под ред.

А. Л. Елисеева. – Орёл : ОГТУ, 1999. – 131 с.

Михайлюк О. В. Щодо «політичної програми»

селянства України в період революції та громадянської

війни / О. В. Михайлюк // Укр. селянин. – Черкаси, 2003. –

№ 7. – С. 103–106.

Le Roy Ladurie Е. Montaillou, village occitan de 1294 б

/ Е. Le Roy Ladurie. – Paris, 1975. – 386 p.

Rojas C. Die «Schule» der Annales. Gestern, heute, morgen

/ C. Rojas; аus dem Spanischen von R. Lohmann. – Leipzig :

Leipziger Universitдtsverlag, 2004. – 233 s.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language