Взаємовідносини між машинно-тракторними станціями та колгоспами в УРСР у середині 1950-х років

Main Article Content

Т. О. Кулікова
А. Г. Морозов

Abstract

Вивчено особливості розвитку відносин між машинно-тракторними станціями і колгоспами в середині 1950-х рр. Проаналізовано їхній вплив на подальший розвиток системи матеріально-технічного забезпечення сільського господарства країни.

Article Details

How to Cite
Кулікова, Т. О., & Морозов, А. Г. (2014). Взаємовідносини між машинно-тракторними станціями та колгоспами в УРСР у середині 1950-х років. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/773
Section
Особливості аграрного розвитку у радянський період

References

1. Арутюнян Ю.В. Историческая роль МТС и их реорганизация / Ю.В. Арутюнян, М.А. Выцлан. – М.: Госполитиздат, 1968. – 180 с.

2. Гайдамацький П.І. Відродження МТС / П.І. Гайдамацький, М.І. Лобас. – К.: Поліграфкнига, 1997. – 224 с.

3. Панченко П.П. Аграрна історія України: Навчальний посібник для студентів та викладачів сільськогосподарських закладів освіти / П.П. Панченко, В.А. Шмарчук. – К. : Знання, 2000. – 342 c.

4. Панченко П.П. Аграрна історія України: Навчальний посібник для студентів та викладачів сільськогосподарських закладів освіти / П.П. Панченко, В.А. Шмарчук. – К. : Просвіта, 1996. – 360 с.

5. Соколова О.В. Договор как форма сотрудничества МТС и сельских товаропроизводителей в Курской области / О.В. Соколова // Курский край. – 2003. – № 12-13.

6. Зеленин И.Е. Аграрная политика Н. Хрущёва и сельское хозяйство страны / И.Е. Зеленин // Отечественная история. – 2000. – № 1.

7. Кульчицький С.В. Спроби реформ (1956-1964) / С.В. Кульчицький // Історія України. – № 8.

8. Беренштейн Л.Ю. Аграрні проблеми у діяльності М.С.Хрущова / Л.Ю. Беренштейн // М.С. Хрущов і Україна. Матеріали наукового семінару 14 квітня 1994 p., присвяченого 100-річчю від дня народження М.С. Хрущова. – К.: Інститут історії України НАН України, 1995.

9. Хрущов М.С. Будівництво комунізму в СРСР і розвиток сільського господарства: Промови і документи. В 7 т. / М.С. Хрущов. – К.: Держсільгоспвидав УРСР, 1963. – Т. 2: лютий 1955 р. – січень 1958 р. – 510 с.

Most read articles by the same author(s)