Теоретична та практична розробка ідей передачі сільськогосподарської техніки у власність колективних господарств

Main Article Content

Т. О. Кулікова

Abstract

У статті вивчено історію теоретичної та практичної розробки ідеї реформування МТС та передачі сільськогосподарської техніки колгоспам. Автором розкрито, що на середину 1950-х років потреба в реорганізації МТС та передачі сільськогосподарської техніки колгоспам не лише назріла, але й мала належне теоретичне та практичне підґрунтя для своєї реалізації.

Article Details

How to Cite
Кулікова, Т. О. (2015). Теоретична та практична розробка ідей передачі сільськогосподарської техніки у власність колективних господарств. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/820
Section
Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.

References

1. Вербицкая О. М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущёву. Середина 40-х начало 60-х годов / О. М. Вербицкая. - М. : Наука, 1992. - 224 с.

2. Гайдуцький П.І. Відродження МТС (Організація машинно-технологічних станцій в ринкових умовах) / П.І. Гайдуцький, М.Г. Лобас. – К. : НВАТ “Агроінком”, 1997. – 508 с.

3. Голікова О. М.Продаж техніки МТС колгоспам: до історії ухвалення рішення / О. М. Голікова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія України. Українознавство : історичні та філософські науки. - 2008. - № 835, вип. 11. - С. 123-126.

4. Зеленин И. Е. Аграрная политика Н. Хрущёва и сельское хозяйство страны // Отечественная история / И. Е. Зеленин. - 2000. - № 1. - С. 76-93

5. Зиза М. М. Зміни виробничих відносин в українському селі (друга половина XX – початок XXI століття): історичний аспект: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – Луганськ, 2005. - 29 с.

6. Климов П. И. Колхозная деревня после сентябрьского Пленума ЦК КПРСС (1953-1958) // История СССР / П. И. Климов. - 1959. - № 2. - С. 34-53.

7. Лубко І. М. Спроби аграрних перетворень М. Хрущова та їх вплив на українське село (1953–1964 рр.): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01. – Донецьк, 2002 . - 19 с.

8. Ровчак Л. В. Машинно-тракторні станції в Україні (50-ті рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – Донецьк, 2000. - 19 с.

9. Романюк І. М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття. – Вінниця : Книга-Вега, 2005. – 256 с.

10. Русинов И. В. Аграрная политика КПРС в 50-е — первой половине 60-х годов: опыт и уроки // Вопросы истории КПСС / И. В. Русинов. - 1988. - № 9. - С. 36

11. Семичаевский М. А. Борьба КПСС за укрепление МТС и повышение их решающей роли в колхозном производстве (1953-1957 гг.) / М. А. Семичаевский. - М. : Госиздат, 1959. - 130 с.

12. Сталин И. В. Экономические проблемы социализма в СССР. – М. : Госполитиздат, 1952. – 96 с.

13. Хрущёв Н. С. О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР: Доклад на Пленуме ЦК КПРС 3 сентября 1953 г. / Н. С. Хрущёв. - М. : Политиздат, 1953. - С. 62-63.