АГРАРНА ПОЛІТИКА ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО ТА ДИРЕКТОРІЇ УНР НА СТОРІНКАХ «УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНИНА»*

Main Article Content

В. О. Кірєєва
А. Г. Морозов

Abstract

У статті здійснена спроба аналізу вітчизняної історіографії, присвяченій історії Української Держави та Директорії УНР на сторінках наукового часопису «Український селянин». Студія базована на дослідженнях і розвідках опублікованих у збірнику наукових статей у 2001–2017 рр.

Article Details

How to Cite
Кірєєва, В. О., & Морозов, А. Г. (2018). АГРАРНА ПОЛІТИКА ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО ТА ДИРЕКТОРІЇ УНР НА СТОРІНКАХ «УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНИНА»*. Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2821
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Артеменко О. О. Українське селянство і національний

православно-церковний рух у період революції 1917 – 1920

рр. / О. О. Артеменко. // Український селянин. – 2014.–

Вип. 14.– С. 132–137.

Берестовий А. І. Політичні ідеали селянства в роки

Української революції (за часів Директорії) / А.І

Берестовий. // Український селянин. – 2001.– Вип. 3.– С.

–221.

Волошко О.О Підзаконна нормотворчість

гетьманської адміністрації по врегулюванню аграрних

відносин (травень-грудень 1918 р.) / О.О. Волошко //

Український селянин. – 2002.– Вип. 5.– С. 64–67.

Гай-Нижник П.П. Український державний земельний

банк в світлі офіційних документів гетьманату 1918 р. /

П.П. Гай-Нижник. // Український селянин. – 2008.– Вип.

– С. 27–29.

Галатир В. В. Заходи місцевих органів державної влади

із подолання розрухи в сільському господарстві на

Правобережжі у квітні – грудні 1918 р. / В. В. Галатир.

// Український селянин. – 2014.– Вип. 14.– С. 132–137.

Галатир В. В. Залучення місцевою владою селянства

до подолання кризи в цукровій галузі на Правобережжі у

квітні-грудні 1918 р. / В. В. Галатир. // Український

селянин. – 2015.– Вип. 15.– С. 41–43.

Губа П. І. Висвітлення в пресі політичних партій

соціально-економічної політики в Україні доби

національно-визвольних змагань (1917–1920 рр.) / І. П. Губа // Український селянин. – 2005.– Вип. 9.– С. 169–172.

Губа П. І. Соціально-економічні перетворення в

українському селі у період національно-демократичної

революції 1917–1920 рр. : на сторінках преси / І. П. Губа.

// Український селянин. – 2004.– Вип. 8.– С. 54–57.

Дудка В. І. Аграрні відносини на Полтавщині в період

становлення Української гетьманської держави / В. І.

Дудка // Український селянин. – 2002.– Вип. 6.– С. 86–89.

Іващенко В. А. Податкова політика гетьманського

уряду в українському селі (квітень – листопад 1918 р.) /

В. А. Іващенко. // Український селянин. – 2010.– Вип. 12.–

С. 171–173.

Ковальова Н. А. До питання про мотивацію участі

українського селянства в революційних подіях 1917–1921

рр.: соціально-економічний і психологічний аспект / Н. А.

Ковальова. // Український селянин. – 2002.– Вип. 5.– С.

–173.

Ковальова Н. А. Соціально-економічний аспект

аграрної політики українських урядів періоду революції

–1921 рр. / Н. А. Ковальова. // Український селянин. –

– Вип. 3.– С. 211–214.

Ковальова Н. А. Гострі кути аграрного законодавства

Української держави, або чиї інтереси відображала

земельна реформа П. Скоропадського / Н. А. Ковальова.

// Український селянин. – 2008.– Вип. 11.– С. 29–32.

Ковальова Н. А. Вплив общини на селянське життя

періоду революції та громадянської війни 1917 – 1921 рр.

в Україні / Н. А. Ковальова. // Український селянин. – 2003.–

Вип. 7.– С. 106–108.

Корновенко С.В. Українська революція 1917 – 1921

рр: селянський фактор / С. В. Корновенко. // Український

селянин. – 2014.– Вип. 14.– С. 132–137.

Корновенко С.В. Селянська революція 1917 – 1921 рр.:

ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні / С. В.

Корновенко. // Український селянин. – 2015.– Вип. 15.– С.

–61.

Корновенко С. В. Аграрна політика гетьманату:

теоретичний аспект / С. В. Корновенко. // Український

селянин. – 2004.– Вип. 8.– С. 211–214.

Малиновський Б. В. Аграрна політика Центральних

держав в Україні, літо-осінь 1918 р.: збереження та збір

урожаю/ Б. В. Малиновський. // Український селянин. –

– Вип. 8.– С. 208–211.

Пиріг Р. Земельна реформа Павла Скоропадського:

німецький вплив / Р. Пиріг // Український селянин. – 2008.

– Вип. 11. – С. 9–15.

Солдатенко В. Ф. Чинник «українського хліба» в

Громадянській війні (1917 – 1920 рр.) / В. Ф. Солдатенко.

// Український селянин. – 2014. – Вип. 14. – С. 156–162.

Тараненко О. М. Історіографічні джерела з вивчення

аграрної політики республіканських урядів періоду

революції та громадянської війни (1917 – 1920 рр.) / О.

М. Тарарненко. // Український селянин. – 2014. – Вип. 14.

– С. 40–44.

Most read articles by the same author(s)