ПОБУТ І ДОЗВІЛЛЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ.

Main Article Content

М. В. Захарченко
А. Г. Морозов

Abstract

У запропонованій статті на основі документальних джерел проаналізовано побут і дозвілля українського сільського населення в 20-х роках ХХ століття. З’ясовано якість житлово-побутових умов українського села, зокрема вказано на антисанітарні умови проживання селян. Подано характеристику таких видів дозвілля, як різноманітні форми газет.

Article Details

How to Cite
Захарченко, М. В., & Морозов, А. Г. (2016). ПОБУТ І ДОЗВІЛЛЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ. Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2192
Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Рибак І.В. Соціально-побутова інфраструктура українського села 1921-1992 рр. / І. Рибак. – Кам’янець-Подільський, Абетка, 2002. – 303 с.

Кравченко П.М. Соціально-побутові умови на індустріальних новобудовах України (20-ті - 30-ті рр. ХХ ст.). / П. Кравченко – Вінниця, 1997. – 36 с.3. Удод О.А. Житло у повсякденному житті Українського селянина (30-ті) / О. Удод // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. – 2003. – №8. – С. 311-321.

Лукашевич О. Житло як один з основних критеріїв якості повсякденного життя селянина 20-х років ХХ ст. / О. Лукашевич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. – 2004. – № 12. – С. 257-277.

Марзеев А.Н. Жилище и санитарный быт сельского населения Украины. / А. Марзеев – Х. 1927. – 195 с.

Куліковський М.А. Характеристика Селянського житлового будівництва на Шепетівщині. / М.Куліковський – Шепетівка, 1929. – 12 с.

Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). – Ф. 65. – Оп. 1. – Спр. 53. Господарсько-оперативний план роботи на 1925/26 рр. Мошенського райвиконкому. – 1925. – 86 арк.

Данилюк А.Г. Українська хата. / А. Данилюк – К.: Наук. думка, 1991. – 112 с.

Калініченко В.В., Селянське господарство України в доколгоспний період (1921 – 1929 рр.). / В. Калініченко – Харків: Основа, 1991. – 129 с.

Як скласти стінну газету // Геть неписьменність. – 1924. – 30 листопада. – C.8.

Історія міст і сіл УРСР : в 26 т. Кіровоградська область / Гол ред. Тронько П.Т. – К. : Гол. редакція УРЕ АН УРСР, 1972. – 816 с.

Кілька порад до роботи будинку колективіста та сельбудинків // За масову комуністичну освіту. – 1931. – № 4–5. – С. 21.

ДАЧО. – Ф. 2113. Районна інспектура народно- господарчого обліку Монастирищенського району Уманської округи, Київської області. – Оп. 1. – Спр. 239. Протоколи засідань правлячої Ради Монастирищенського райсельбуду. Звіт про роботу Монастирищенського райклубу за жовтень 1925 року та районного товариства “Селянський будинок” за

12.25 року, 1.2.26 року. Доповідна записка та статистичні відомості про роботу політустанов району. – 1925–1926. – 86 арк.

Кокошко Ф. Розвиток культурно-освітньої діяльності в українському селі в 20-і рр. (на матеріалах Півдня України) / Ф. Кокошко. – Миколаїв : Приват-Поліграфія, 1998. – 89 с.

Багмут І. Світлова газета / І. Багмут // Селянський будинок. – 1924. – № 6. – С. 33–37.

Світлова газета // Селянський будинок. – 1925. – № 1. – С. 22.

Most read articles by the same author(s)