Лікувальна мережа та медично-санітарна справа в українському селі в доколгоспний період

Main Article Content

М. В. Захарченко

Abstract

У статті проаналізовано розвиток медично-санітарної справи в українському селі в доколгоспний період. Досліджено лікувальну мережу й особливості державних заходів щодо зміцнення та розвитку медичної допомоги для сільського населення в зазначений період.

Article Details

How to Cite
Захарченко, М. В. (2015). Лікувальна мережа та медично-санітарна справа в українському селі в доколгоспний період. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/807
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.

References

1. Хорош І. Д. Розвиток охорони здоров’я на селі в Українській РСР / І. Д. Хорош. – К. : Здоров’я, 1969. – 172 с.

2. Голяченко А. М. К истории становления сельского здравоохранения на Украине (1920–1925) / А. М. Голяченко // Советское здравоохранение. – 1968. – № 9. – C. 70–73.

3. Соловьев З. П. Профилактические основы лечебного дела в деревне. Избранные произведения / З. П. Солоьев. – М., 1956. – C. 153–154.

4. Марзеев А. Н. Записки санитарного врача / А. Н. Марзеев. – К. : Киев. обл. типогр., 1965. – 174 с.

5. Ткаченко І. В. Санітарний побут українського населення в 20-ті рр. ХХ століття / І. В. Ткаченко // Український селянин : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 11. – С. 341–343.

6. Очерки истории здравоохранения СССР (1917–1956 гг.). – М., 1957. – C. 30–33.

7. Хорош И. Д. Первые годы развития советского здравоохранения на Украине / И. Д. Хорош. – К. : Госмедиздат УРСР, 1963. – C. 48.

8. Державний архів Черкаської області (далі ДАЧО). – Ф. 5399. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 12.

9. Голяченко А. М. Роль Всеукраинских съездов здравоохранения в становлении сельского здравоохранения на Украине (1920–1925) / А. М. Голяченко // Вопросы социальной гигиены, организации здравоохранения и истории медицины. – 1970. – Вып. 4. – C. 210–218.

10. Сорок лет советского здравоохранения (1917–1957). – М., 1957. – 662 с.

11. Статистика України. – Харків, 1925. – (Статистика України; № 72). – (Серія VI. Статистика фінансів; Т. ІІ, вип. 3).

12. ДАЧО. – Ф. 2113. – Оп. 1. – Спр. 15. – Арк. 7.

13. Праця в державних установах і торговельних закладах України в 1926/27 р. – Харків, 1928. – (Статистика України; № 139). – (Серія Х. Статистика праці; Т. ІІ, вип. 4).

14. Рух цін на Україні в 1926 р. – Харків, 1928. – (Статистика України; № 129). – (Серія ХІІ. Статистика праці; Т. ІІ, вип. 4).

15. Районовий бюджет України року 1925/26. – Харків, 1928. – (Статистика України; № 132). – (Серія VI. Статистика фінансів; Т. V, вип. 4).

16. Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область. – К., 1972. – С. 52.

17. ДАЧО. – Ф. 2113. – Оп. 1. – Спр. 15. – Арк. 112.

Most read articles by the same author(s)