ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ НАПРИКІНЦІ 80-Х РР. ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Main Article Content

В. О. Кірєєва

Abstract

У науковій розвідці розглянуто особливості аграрної політики Польщі наприкінці 1980-х – на початку ХХІ ст. Схарактеризовано зміни в сільському господарстві Польщі після розвалу політичної та економічної соціалістичної системи. Визначено цілі, які були поставлені на перше місце та їх втілення у життя на шляху до економічного розвитку та стабільності. Визначено заходи польського уряду щодо євроінтеграційного курсу країни до 2004 р., з урахуванням специфіки країни та її господарства.

Article Details

How to Cite
Кірєєва, В. О. (2016). ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ НАПРИКІНЦІ 80-Х РР. ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1039
Section
Modern problems of village

References

Селіванова–Зеркаль І. О. Сільське господарство Польщі: еволюція 2000-років у вимірі європейської інтеграці / І. О. Селіванова–Зеркаль // Історичний архів. – 2015 . – Вип. 14. – С. 121–127.

Селіванова–Зеркаль І. О. З історії розвитку сільської кооперації Польщі: тенденції 1990-–2000 років / І. О. Селіванова–Зеркаль // Історичний архів. – 2015 . – Вип. 14. – С. 113–119.

Палехова В.А. Польський досвід переходу до ринку: досвід для України. // Історичний архів. – Вип. 2. – С. 62–72. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ Soc_Gum/Ians/2008_2/2-8.pdf

Аграрная реформа в странах Центрально-Восточной Европы и России (1990–2000) /РАН, Институт международных экономических и политических исследований. – М.: Наука, 2003. – 255 с.

Конституция Республики Польша. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sejm.gov.pl/prawo/ konst/rosyjski/kon1.htm

Осташко Т.О. Закономірності і особливості ринкових трансформацій в аграрному секторі країн з перехідною економікою / Т.О. Осташко // Економіка прогнозування. – 2003. – №1. – С.1–13.

Лыкошина Л.С. Политический портрет Александра Квасьневского / Л.С. Лыкошина. – М., 2001. – 72 с.

Зашкільняк Л.О. Історія Польщі від найдавніших часів до наших днів / Л.О. Зашкільняк, М.Г. Крикун. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с.

Колодко В. Гжежов. Великая польская трансформация: уроки развивающихся рынков / В. Колодко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.tiger.edu.pl/aktualnosci/mir.0306.pdf

Нелеп В.М. Реформування адміністративно-територіального устрою і створення системи місцевого самоврядування в Польщі та Франції / В.М. Нелеп // Економіка АПК. – 2005. – №11. – С.56–58.

Кравчик Рафал. Распад и возрождение польской экономики / Рафал Кравчик. – М.: Из-во «Новости», 1991. – 240 с.

Плішка Т.Я. Розвиток ринку нерухомості в процесі трансформації сільського господарства Польщі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук / Т.Я. Плішка – Дніпропетровськ, 2000. – 20 с.

Transformacya spoleczno – gospodarcza w Polsce. RCSS. – 160 s.

Власов В. Сільське господарство Польщі після вступу до Європейського Союзу / В. Власов, М. Онищук, О. Овсянніков // Економіка АПК. – 2005. – №12. – С.116–121.

Шпаар Д. Реформа общей аграрной политики в Евросоюзе и ее последствия для ФРГ / Д. Шпаар, К. Беме // АПК: экономика, управление. – 2004. – №7. – С.67–68.