АГРАРИЗМ ЯК СЕЛЯНОЦЕНТРИЧНИЙ ФЕНОМЕН КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: ВИТОКИ І СУТНІСТЬ ЯВИЩА

Main Article Content

С. В. Корновенко
В. П. Тельвак

Abstract

У статті розкрито, що у другій половині
ХІХ – першій третині ХХ ст. європейські країни зазнали
нелінійних соціокультурних трансформацій. Вони
справили визначальний вплив на суспільно-політичне
життя європейських країн, зумовили появу раніше
невідомих феноменів. Одним із них став аграризм.
Найбільшого поширення, зважаючи на домінанту
аграрного типу суспільства та кризу індустріального
на початку ХХ ст., він набув у країнах Центральної
та Південно-Східної Європи. Він став офіційною
державною політикою у Болгарії, Польщі, Румунії,
Чехословаччині тощо. Авторами розкрито зміст дискусії
навколо сутності цього явища. Запропоновано авторське
розуміння аграризму.


Article Details

How to Cite
Корновенко, С. В., & Тельвак, В. П. (2020). АГРАРИЗМ ЯК СЕЛЯНОЦЕНТРИЧНИЙ ФЕНОМЕН КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: ВИТОКИ І СУТНІСТЬ ЯВИЩА. Ukrainian Peasant, (24). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4113
Section
Селянство за умов соціокультурних, соціально-економічнихта суспільно-політичних трансформацій ХІХ – ХХ ст

References

Корновенко С., Земзюліна Н. Революційні потрясіння

початку ХХ ст.: аграрне законодавство країн

Центральної та Південно-східної Європи. Український

селянин. 2018. Вип.19. С. 45 – 49.

Fareniy, I. The peasant revolution in theoretical views and

political practice of Ulyanov-Lenin. Schidnoievropeisyi

Istorychnyi Visnyk, 2019. № 10, P. 58-65.

Фареній І. Про правомірність концепції «Великої

селянської революції» В.П. Данилова. Український

селянин. 2014. Вир. 14. С. 162 – 166.

Holec R. Agrarian democracy as an attempt at a third way

in Central European transformation. Historicky Casopis.

Volume 59, Issue 1, 2011, P. 3 – 32.

Bernstein, H. The peasant problem in the Russia

revolution(s), 1905 – 1929. Journal of Peasant Studies,

, 45 (5 – 6), Pp. 1127 – 1150.

Sumpf A. The Russian peasant revolution. Vingtieme Siecl:

Revue Historie, 2017, 135 (3), Pages 102 – 116.

Finkel E., Gehlbach S., Kofanov D. (Good) Land and

Freedom (for Former Serfs): Determinants of Peasant

Unrest in European Russia, March-October 1917. Slavic

Review, 2017, 76 (3), P. 710 – 721.

Галушко К. «Хліборобська ідеологія» В. Липинського

у системі східноєвропейського аграризму. Український

історичний збірник. 2000. № 2. С. 164 – 200.

Матвеев Г. «Третий путь»? Идеология аграризма в

Чехословакии и Польше в межвоенный период. Москва

: Изд-во Московского университета, 1991. 240 с.

Галушко К. Консерватор на тлі доби: В’ячеслав

Липинський і суспільна думка європейських «правих».

Київ : Темпора, 2002. 288 с.

Корновенко С. Суб’єктний складник аграрного питання

як одна з передумов Української революції 1917–1921

рр. Український історичний журнал. 2017. № 4. С. 83

– 94.

Простаков С. Сетевое крестьянское восстание в 1902

г. URL: http://rusplt.ru/setevoe-krestyanskoe-vosstanie-v-

-godu-12119.html

Марченя П., Разин С., Ионов И. Крестьянство и власть

в истории России ХХ века: по итогам международного

круглого стола. URL: http:www.civisbook.ru

Польский земельный вопрос. Киевский день. 16. 5.

№ 2.

Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної

Европи від Середньовіччя до сьогодення. Київ :

Критика, 2004. 463 с.

Пичета В. История Чехии. Москва : Госполитиздат, 1947.

с. URL: https://www.twripx.com; И.О. Разрешение

земельного вопроса в соседних странах. Вечерние огни.

10. 1919. № 46.

Крапивин А., Бычихин Ю. Аграризм Димитра Драгиева

– вождя болгарских крестьян. Вісник Донецького

університету, Серія Б: Гуманітарні науки. 1998. Вип. 2.

С. 69 – 72.

Маковецкая Т., Покивайлова Т. Крестьянские партии

в политической структуре Болгарии и Румынии в

первой чверти ХХ в. Балканские исследования. – Вып.

: Вопросы социальной, политической и культурной

истории Юго-Восточной Европы. Москва, 1984. URL:

http://lib.sale/stran-evropyi-istoriya/krestyanskie-partiipoliticheskoy-strukture-37960.html

Бурдяк В. Політичний процес у Болгарії міжвоєнного

періоду. Історико-політичні проблеми сучасного світу.

Т. 27–28. С. 16 – 22.

Галушко К. Аграризм. Енциклопедія історії України:

Т.1: А-В Редкол.: В.А. Смолій та ін. Київ : Наукова

думка, 2003. 688 с.

Аграризм. Фонд знаний «Ломоносов». URL: http: / www.

lomonosov-fond.ru/enc/ru/encyclopedia

Аграризм. СЛОВНИК.ua. URL: www.slovnyk.ua/index.

php?swrd=АГРАРИЗМ

Аграризм. SciCenter.online. URL: http: //scicenter.online/

stran-evropyi-istoriya-scicenter/tezaurus…

Аграризм. Энциклопедия социологии. URL: http: //dis.

academic.ru/dis.nsf/socio/63/ АГРАРИЗМ

Most read articles by the same author(s)