АГРАРНА ПОЛІТИКА ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО ТА ДИРЕКТОРІЇ УНР НА СТОРІНКАХ «УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНИНА»*

В. О. Кірєєва, А. Г. Морозов

Abstract


У статті здійснена спроба аналізу вітчизняної історіографії, присвяченій історії Української Держави та Директорії УНР на сторінках наукового часопису «Український селянин». Студія базована на дослідженнях і розвідках опублікованих у збірнику наукових статей у 2001–2017 рр.


Keywords


«Український селянин», гетьманат П. Скоропадського, Директорія, селянство, сучасна історіографія.

References


Артеменко О. О. Українське селянство і національний

православно-церковний рух у період революції 1917 – 1920

рр. / О. О. Артеменко. // Український селянин. – 2014.–

Вип. 14.– С. 132–137.

Берестовий А. І. Політичні ідеали селянства в роки

Української революції (за часів Директорії) / А.І

Берестовий. // Український селянин. – 2001.– Вип. 3.– С.

–221.

Волошко О.О Підзаконна нормотворчість

гетьманської адміністрації по врегулюванню аграрних

відносин (травень-грудень 1918 р.) / О.О. Волошко //

Український селянин. – 2002.– Вип. 5.– С. 64–67.

Гай-Нижник П.П. Український державний земельний

банк в світлі офіційних документів гетьманату 1918 р. /

П.П. Гай-Нижник. // Український селянин. – 2008.– Вип.

– С. 27–29.

Галатир В. В. Заходи місцевих органів державної влади

із подолання розрухи в сільському господарстві на

Правобережжі у квітні – грудні 1918 р. / В. В. Галатир.

// Український селянин. – 2014.– Вип. 14.– С. 132–137.

Галатир В. В. Залучення місцевою владою селянства

до подолання кризи в цукровій галузі на Правобережжі у

квітні-грудні 1918 р. / В. В. Галатир. // Український

селянин. – 2015.– Вип. 15.– С. 41–43.

Губа П. І. Висвітлення в пресі політичних партій

соціально-економічної політики в Україні доби

національно-визвольних змагань (1917–1920 рр.) / І. П. Губа // Український селянин. – 2005.– Вип. 9.– С. 169–172.

Губа П. І. Соціально-економічні перетворення в

українському селі у період національно-демократичної

революції 1917–1920 рр. : на сторінках преси / І. П. Губа.

// Український селянин. – 2004.– Вип. 8.– С. 54–57.

Дудка В. І. Аграрні відносини на Полтавщині в період

становлення Української гетьманської держави / В. І.

Дудка // Український селянин. – 2002.– Вип. 6.– С. 86–89.

Іващенко В. А. Податкова політика гетьманського

уряду в українському селі (квітень – листопад 1918 р.) /

В. А. Іващенко. // Український селянин. – 2010.– Вип. 12.–

С. 171–173.

Ковальова Н. А. До питання про мотивацію участі

українського селянства в революційних подіях 1917–1921

рр.: соціально-економічний і психологічний аспект / Н. А.

Ковальова. // Український селянин. – 2002.– Вип. 5.– С.

–173.

Ковальова Н. А. Соціально-економічний аспект

аграрної політики українських урядів періоду революції

–1921 рр. / Н. А. Ковальова. // Український селянин. –

– Вип. 3.– С. 211–214.

Ковальова Н. А. Гострі кути аграрного законодавства

Української держави, або чиї інтереси відображала

земельна реформа П. Скоропадського / Н. А. Ковальова.

// Український селянин. – 2008.– Вип. 11.– С. 29–32.

Ковальова Н. А. Вплив общини на селянське життя

періоду революції та громадянської війни 1917 – 1921 рр.

в Україні / Н. А. Ковальова. // Український селянин. – 2003.–

Вип. 7.– С. 106–108.

Корновенко С.В. Українська революція 1917 – 1921

рр: селянський фактор / С. В. Корновенко. // Український

селянин. – 2014.– Вип. 14.– С. 132–137.

Корновенко С.В. Селянська революція 1917 – 1921 рр.:

ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні / С. В.

Корновенко. // Український селянин. – 2015.– Вип. 15.– С.

–61.

Корновенко С. В. Аграрна політика гетьманату:

теоретичний аспект / С. В. Корновенко. // Український

селянин. – 2004.– Вип. 8.– С. 211–214.

Малиновський Б. В. Аграрна політика Центральних

держав в Україні, літо-осінь 1918 р.: збереження та збір

урожаю/ Б. В. Малиновський. // Український селянин. –

– Вип. 8.– С. 208–211.

Пиріг Р. Земельна реформа Павла Скоропадського:

німецький вплив / Р. Пиріг // Український селянин. – 2008.

– Вип. 11. – С. 9–15.

Солдатенко В. Ф. Чинник «українського хліба» в

Громадянській війні (1917 – 1920 рр.) / В. Ф. Солдатенко.

// Український селянин. – 2014. – Вип. 14. – С. 156–162.

Тараненко О. М. Історіографічні джерела з вивчення

аграрної політики республіканських урядів періоду

революції та громадянської війни (1917 – 1920 рр.) / О.

М. Тарарненко. // Український селянин. – 2014. – Вип. 14.

– С. 40–44.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language