СЕЛЯНСЬКА/АГРАРНА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ: ДИСКУСІЇ В ІСТОРІОГРАФІЇ 1920-Х РР.

Main Article Content

Н. А. Ковальова

Abstract

У статті проаналізовано основні підходи в історіографії 1920-х рр. щодо оцінки ролі селянства Наддніпрянської України в революційному процесі
початку ХХ ст.: селянська революція, аграрна революція, національно-демократична революція. З’ясовано позицію українських істориків-аграрників в історіографічному дискурсі 1920-х рр., зокрема встановлено особливості селянської революції в Україні. Виявлено вплив суспільно-
політичної ситуації на розвиток досліджень з аграрної історії.

Article Details

How to Cite
Ковальова, Н. А. (2016). СЕЛЯНСЬКА/АГРАРНА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ: ДИСКУСІЇ В ІСТОРІОГРАФІЇ 1920-Х РР. Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2172
Section
Historiography of agrarian history

References

Водотика С. Г. Історична наука УСРР 1920-х років: соціополітичні, організаційні та концептуальні основи

функціонування. Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2006. – 336 с.

Кабанов В. В. Аграрная революция в России / В. В. Кабанов // Вопросы истории. – 1989. – № 11. – С. 28-45.

Фареній І. А. Концепція «селянської революції» у науковій спадщині Михайла Покровського / І. А. Фареній // Український селянин. – 2017. – Вип. 17. – С. 68-72.

Ковальова Н. А. Селяни, поміщики і держава: конфлікти інтересів. «Аграрна революція» в Україні 1902 – 1922 рр. / Н. А. Ковальова. – Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – 368 с.

Горин П. Историческое обоснование Октябрьской революции в работах М. Н. Покровского / П. Горин // Пролетарская революция. – 1928. – № 10. – С. 5-28.

Шестаков А. В. Бунт земли (крестьянская революция 1905 – 1906 г.) / А. В. Шестаков. – М.: Красная новь, 1923. – 112 с.

Дубровский С. Крестьянское движение накануне революции 1905 г. / С. Дубровский, Б. Граве // На аграрном фронте. – 1925. – № 11-12. – С. 107-122.

Дубровский С. М. Очерки русской революции / С. М. Дубровский. – М.: Новая деревня, 1923. – Вып. 1. Сельское хозяйство. – 418 с.

Дубровский С. Крестьянство в 1917 году / С. Дубровский. – Москва; Ленинград: Госиздат, 1927. – 148 с.

Дубровский С. М. Крестьянство в 1905 г. (Стенограмма доклада на публичном заседании 20 ноября 1925 г.) / С. М. Дубровский // Историк-марксист. – 1926. – Т. 1. – С. 256-279.

Яковлев Я. А. Крестьянская война 1917 года /Я. А. Яковлев // Аграрная революция. В 4-х т. / под. ред. В. П. Милютина. – М. : Изд-во Ком. академии, 1928. – Т. II. Крестьянское движение в 1917 г. – С. 83-92.

Каретникова Т. Аграрна революція на Україні / Т. Каретникова // Більшовик України. – 1927. – № 11. – С. 44-51.

Качинский В. Очерки аграрной революции на Украине / В. Качинский. – Харьков : Державне вид-во Укр., 1922. – Вып. 1. Уравнительный раздел земли. – 107 с.; Качинский В. Очерки аграрной революции на Украине / В. Качинский. – Харьков : Госуд. изд-во Украины, 1923. – Вып. 2. Обобществление сельского хозяйства. – 111 с.14. Рубач М. А. Аграрная революция на Украине в 1917 г. / М. А. Рубач // Летопись революции. – 1927. – № 5-6. – С. 7-45; Рубач М. А. Аграрная революция на Украине в 1917 г. / М. А. Рубач // Летопись революции. – 1928. – № 1. – С. 29-51.

Якиманский В. А. К итогам аграрной революции на Украине. По данным анкетного обследования 1922 г. / В. А. Якиманский. – Харьков : ЦСУ УССР, 1924. – 37 с.

Рубач М. А. Треба дійсно виправити (Про брошуру Андр. Річицького «Центральна Рада») / М. А. Рубач // Літопис революції. – 1930. – № 3-4. – С. 257-270.

Мірза-Авакянц Н. Селянські рухи 1902 року на Полтавщині / Н. Мірза-Авакянц // Червоний шлях. – 1924.

– № 7. – С. 143-158; № 8-9. – С. 144-165; № 10. – С. 105- 129.

Мірза-Авакянц Н. Селянські рухи 1902 року на Полтавщині / Н. Мірза-Авакянц // Червоний шлях. – 1924. –

№ 7. – С. 143-158.

Мірза-Авакянц Н. Селянські рухи 1902 року на Полтавщині / Н. Мірза-Авакянц // Червоний шлях. – 1924. –

№ 10. – С. 105-129.

Мірза-Авакянц Н. Селянські розрухи на Україні 1905 – 1907 року / Н. Мірза-Авакянц. – Харків : Держ. вид-во України, 1925. – 71 с.

Козаченко А. Селянський рух 1917 року на Україні / А. Козаченко // Селянський будинок. – 1927. – № 12. – С. 28-33.

Яворський М. Проблема української націонал- демократичної революції у 1917 р., її історичні основи та

її рухові сили / М. Яворський // Червоний шлях. – 1927. –

№ 2. – С. 108-134.

Яворський М. Проблема української націонал-демократичної революції у 1917 р., її історичні основи

та рухові сили / М. Яворський // Червоний шлях. – 1927. – № 4. – С. 93-116.

Дискусія з приводу схеми історії України М. Яворського // Літопис революції. – 1930. – № 2. – С. 267-326.

Сухино-Хоменко В. З приводу особливостей пролетарської революції на Україні / В. Сухино-Хоменко

// Літопис революції. – 1928. – № 4. – С. 79-119.

Сухино-Хоменко В. З гарячою головою нема рукам спокою / В. Сухино-Хоменко // Літопис революції. – 1929. –

№ 2. – С. 231-254.

Иванов М. Рец. на: «Літопис революції» за 1929 г., №№ 1,

, 3, 4 и 5-6 / М. Иванов // Пролетарская революция. – 1930. – № 10. – С. 152-156.

Карпенко Г. Селянський рух на Київщині за часів австро-германської окупації та гетьманщини / Г. Карпенко // Літопис революції. – 1931. – № 1-2. – С. 67-91.

Слюсаренко Г. «Літопись революції». Журнал истпарта

КП(б)У, № 1-2, 3, 4 за 1931 г. / Г. Слюсаренко, П. Гнидаш,

В. Круть, И. Кравченко // Историк-марксист. – 1932. – Т. 3. – С. 135-141.

Іргізов А. Селянський рух 1917 року на Київщині / А. Іргізов // Літопис революції. – 1931. – № 4. – С. 3-34.

Рубач М. К истории крестьянских восстаний накануне

октября 1917 г. (Материалы по Украине) / М. Рубач // Историк-марксист. – 1934. – Т. 3. – С. 29-58.

История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс / под ред. комиссии ЦК ВКП(б). – М. : Госполитиздат, 1945. – 351 с.

Most read articles by the same author(s)