Розвиток сільської кіномережі в добу "відлиги" (на прикладі центральних областей Української РСР)

Т. Д. Булах, А. Г. Морозов

Abstract


Досліджено становлення та розвиток сільської кіномережі, проаналізовано стан кінообслуговування сільського населення центральних областей Української РСР, методи керівництва кінофікацією та пропагандою, проаналізовано недоліки у роботі сільського кінопрокату.


Keywords


доба «відлиги», «кінофікація», «пропаганда».

References


1. Беренштейн Л. Ю. В авангарді трудівників села (колгоспні і радгоспні партійні організації України між ХХ і ХХІІІ з’їздами КПРС) / Л. Ю. Беренштейн. – К., 1968.

2. Маланчук В. А. Нове в культурі і побуті колгоспного селянства / В. А. Маланчук. – К. : Наукова думка, 1970. — 189 с.

3. Талан Є.П. Колгоспи Української РСР в період завершення будівництва соціалізму (1951 – 1958 рр.). / Є. П. Талан. – К. : Наукова думка. –158 с.

4. Історія українського селянства: Нариси: В 2 т. / НАН України; Інститут історії України / В.А.Смолій (відп. ред.) - К. : Наукова думка, 2006. – Т.2. – 652 с.

5. Рибак І. В. Соціально-побутова інфраструктура українського села (1921 – 1991 рр.) / І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 304 с.

6. Романюк І. М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття / І. М. Романюк. – Вінниця : Книга – Вега, 2005. – 256 с.

7. Лисак В. Ф. Повсякденність українських селян в умовах радянської дійсності 1950 – 1960-х рр. XX ст. / В.Ф. Лисак. – Донецьк, 2013. – 290 с.

8. М.С. Хрущов і Україна. – К.: Інститут історії України НАН України, 1995. – 200 с.

9. Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). – Ф. Р.2631 – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 36.

10. Народне господарство Української РСР. Статистичний збірник. Київ: держстатвидав, 1956. – 535 с.

11. Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО України). – Ф.5116. – Оп.8. – Спр.217. – 141 арк.

12. ДАЧО. – Ф. Р-2624. – Оп.1. – Спр.91. – Арк. 1-7.

13. Особистий архів автора. Спогади про життя. Коломієць Д.М. (20.01.1944), що мешкає у с. Косари, Черкаська обл.

14. ЦДАВО України. – Ф.2. – Оп.9. – Спр.2856. – 230 арк.

15. Особистий архів автора. Спогади про життя. Штефан В.А. (1939 р.н.), що мешкає у с. Мартиновка, Кіровоградська обл.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2004 8
2005 9 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language