СЕЛЯНСЬКА/АГРАРНА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ: ДИСКУСІЇ В ІСТОРІОГРАФІЇ 1920-Х РР.

Н. А. Ковальова

Abstract


У статті проаналізовано основні підходи в історіографії 1920-х рр. щодо оцінки ролі селянства Наддніпрянської України в революційному процесі
початку ХХ ст.: селянська революція, аграрна революція, національно-демократична революція. З’ясовано позицію українських істориків-аграрників в історіографічному дискурсі 1920-х рр., зокрема встановлено особливості селянської революції в Україні. Виявлено вплив суспільно-
політичної ситуації на розвиток досліджень з аграрної історії.


Keywords


селянська/аграрна революція, селянство, селянський рух, М. Покровський, С. Дубровський, М. Рубач, М. Яворський.

References


Водотика С. Г. Історична наука УСРР 1920-х років: соціополітичні, організаційні та концептуальні основи

функціонування. Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2006. – 336 с.

Кабанов В. В. Аграрная революция в России / В. В. Кабанов // Вопросы истории. – 1989. – № 11. – С. 28-45.

Фареній І. А. Концепція «селянської революції» у науковій спадщині Михайла Покровського / І. А. Фареній // Український селянин. – 2017. – Вип. 17. – С. 68-72.

Ковальова Н. А. Селяни, поміщики і держава: конфлікти інтересів. «Аграрна революція» в Україні 1902 – 1922 рр. / Н. А. Ковальова. – Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – 368 с.

Горин П. Историческое обоснование Октябрьской революции в работах М. Н. Покровского / П. Горин // Пролетарская революция. – 1928. – № 10. – С. 5-28.

Шестаков А. В. Бунт земли (крестьянская революция 1905 – 1906 г.) / А. В. Шестаков. – М.: Красная новь, 1923. – 112 с.

Дубровский С. Крестьянское движение накануне революции 1905 г. / С. Дубровский, Б. Граве // На аграрном фронте. – 1925. – № 11-12. – С. 107-122.

Дубровский С. М. Очерки русской революции / С. М. Дубровский. – М.: Новая деревня, 1923. – Вып. 1. Сельское хозяйство. – 418 с.

Дубровский С. Крестьянство в 1917 году / С. Дубровский. – Москва; Ленинград: Госиздат, 1927. – 148 с.

Дубровский С. М. Крестьянство в 1905 г. (Стенограмма доклада на публичном заседании 20 ноября 1925 г.) / С. М. Дубровский // Историк-марксист. – 1926. – Т. 1. – С. 256-279.

Яковлев Я. А. Крестьянская война 1917 года /Я. А. Яковлев // Аграрная революция. В 4-х т. / под. ред. В. П. Милютина. – М. : Изд-во Ком. академии, 1928. – Т. II. Крестьянское движение в 1917 г. – С. 83-92.

Каретникова Т. Аграрна революція на Україні / Т. Каретникова // Більшовик України. – 1927. – № 11. – С. 44-51.

Качинский В. Очерки аграрной революции на Украине / В. Качинский. – Харьков : Державне вид-во Укр., 1922. – Вып. 1. Уравнительный раздел земли. – 107 с.; Качинский В. Очерки аграрной революции на Украине / В. Качинский. – Харьков : Госуд. изд-во Украины, 1923. – Вып. 2. Обобществление сельского хозяйства. – 111 с.14. Рубач М. А. Аграрная революция на Украине в 1917 г. / М. А. Рубач // Летопись революции. – 1927. – № 5-6. – С. 7-45; Рубач М. А. Аграрная революция на Украине в 1917 г. / М. А. Рубач // Летопись революции. – 1928. – № 1. – С. 29-51.

Якиманский В. А. К итогам аграрной революции на Украине. По данным анкетного обследования 1922 г. / В. А. Якиманский. – Харьков : ЦСУ УССР, 1924. – 37 с.

Рубач М. А. Треба дійсно виправити (Про брошуру Андр. Річицького «Центральна Рада») / М. А. Рубач // Літопис революції. – 1930. – № 3-4. – С. 257-270.

Мірза-Авакянц Н. Селянські рухи 1902 року на Полтавщині / Н. Мірза-Авакянц // Червоний шлях. – 1924.

– № 7. – С. 143-158; № 8-9. – С. 144-165; № 10. – С. 105- 129.

Мірза-Авакянц Н. Селянські рухи 1902 року на Полтавщині / Н. Мірза-Авакянц // Червоний шлях. – 1924. –

№ 7. – С. 143-158.

Мірза-Авакянц Н. Селянські рухи 1902 року на Полтавщині / Н. Мірза-Авакянц // Червоний шлях. – 1924. –

№ 10. – С. 105-129.

Мірза-Авакянц Н. Селянські розрухи на Україні 1905 – 1907 року / Н. Мірза-Авакянц. – Харків : Держ. вид-во України, 1925. – 71 с.

Козаченко А. Селянський рух 1917 року на Україні / А. Козаченко // Селянський будинок. – 1927. – № 12. – С. 28-33.

Яворський М. Проблема української націонал- демократичної революції у 1917 р., її історичні основи та

її рухові сили / М. Яворський // Червоний шлях. – 1927. –

№ 2. – С. 108-134.

Яворський М. Проблема української націонал-демократичної революції у 1917 р., її історичні основи

та рухові сили / М. Яворський // Червоний шлях. – 1927. – № 4. – С. 93-116.

Дискусія з приводу схеми історії України М. Яворського // Літопис революції. – 1930. – № 2. – С. 267-326.

Сухино-Хоменко В. З приводу особливостей пролетарської революції на Україні / В. Сухино-Хоменко

// Літопис революції. – 1928. – № 4. – С. 79-119.

Сухино-Хоменко В. З гарячою головою нема рукам спокою / В. Сухино-Хоменко // Літопис революції. – 1929. –

№ 2. – С. 231-254.

Иванов М. Рец. на: «Літопис революції» за 1929 г., №№ 1,

, 3, 4 и 5-6 / М. Иванов // Пролетарская революция. – 1930. – № 10. – С. 152-156.

Карпенко Г. Селянський рух на Київщині за часів австро-германської окупації та гетьманщини / Г. Карпенко // Літопис революції. – 1931. – № 1-2. – С. 67-91.

Слюсаренко Г. «Літопись революції». Журнал истпарта

КП(б)У, № 1-2, 3, 4 за 1931 г. / Г. Слюсаренко, П. Гнидаш,

В. Круть, И. Кравченко // Историк-марксист. – 1932. – Т. 3. – С. 135-141.

Іргізов А. Селянський рух 1917 року на Київщині / А. Іргізов // Літопис революції. – 1931. – № 4. – С. 3-34.

Рубач М. К истории крестьянских восстаний накануне

октября 1917 г. (Материалы по Украине) / М. Рубач // Историк-марксист. – 1934. – Т. 3. – С. 29-58.

История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс / под ред. комиссии ЦК ВКП(б). – М. : Госполитиздат, 1945. – 351 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language