ІДЕЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО ЗАХОПЛЕННЯ ЗЕМЛІ У ПЛАНАХ ПАРТІЇ СОЦІАЛІСТІВ- РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ В УКРАЇНІ (ПОЧАТОК ХХ СТ. – 1917 р.)

Н. А. Ковальова

Abstract


Статтю присвячено вивченню ставлення партії соціалістів-революціонерів (далі – ПСР) до ідеї «аграрної революції». Метою дослідження є з’ясування позиції ПСР щодо революційного захоплення землі й долі поміщиків. Встановлено, що більша частина керівництва ПСР, незважаючи на популярність ідей насильницького захоплення землі та негайного селянського повстання, на початку 1906 р. відмовилася від цих рішучих дій. Позицію ПСР у 1906 – 1917 рр. визначали: відмова від сплати викупу за землю, непримириме ставлення до поміщиків, заклик утриматися від аграрного терору. В Україні діяла розгалужена система організацій ПСР, але рівень соціалістичної свідомості селянства залишався
низьким.

Keywords


партія соціалістів-революціонерів, революційне захоплення, викуп, аграрний терор, поміщики, селяни.

References


Сусоров С. В. Аграрно-селянська проблема в програмах і практичній діяльності неонародницьких партій в 1902 – 1907 рр. (На матеріалах України): автореф. дис. ... канд. іст. наук / С. В. Сусоров. – Дніпропетровськ, 1994. – 18 с.

Сусоров С. В. ПСР і українське селянство на початку ХХ століття: до проблеми взаємосприйняття / С. В. Сусоров // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2008. – Вип. 6. – С. 181-187.

Сіталова Н. О. Діяльність соціалістів-революціонерів Південної України напередодні та в період революції 1905 – 1907 рр.: автореф. дис... канд. іст. наук / Н. О. Сіталова. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

Федьков О. М. Партія соціалістів-революціонерів і селянство в Правобережній Україні у 1905 році / О. М. Федьков // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т. 13. – С. 111-124.

Хоптяр А. Ю. Діяльність партії соціалістів-революціонерів в Правобережній Україні у 1896 – 1907 рр.: автореф. дис. … канд. іст. наук / А. Ю. Хоптяр. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 20 с.

Политические партии России: история и современность. – М. : РОССПЭН, 2000. – 631 с.

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. 1900 – 1922 гг. В 3-х т. – М. : РОССПЭН, 1996. – Т. 1. 1900 – 1907 гг. – 686 с.

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. В 3-х т. – М. : РОССПЭН, 2001. – Т. 2. Июнь 1907 г. – февраль 1917 г. – 584 с.

Леонов М. И. Партия социалистов-революционеров в 1905 – 1907 гг. / М. И. Леонов. – М. : РОССПЭН, 1997. – 512 с.

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. В 3-х т. – М. : РОССПЭН, 2000. –Т. 3. Ч. 1. Февраль – октябрь 1917 г. – 960 с.

Хильдермайер М. Возможности и рамки аграрного социализма в русской революции / М. Хильдермайер // Реформы или революция? Россия в 1861 – 1917: Материалы международного коллоквиума историков. – С.Пб. : Наука, 1992. – С. 145-159.

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. В 3-х т. – М. : РОССПЭН, 2000. –Т. 3. Ч. 2. Октябрь 1917 г. – 1925 г. – 1055 с.

Ленін В. І. Промова на захист тактики Комуністичного Інтернаціоналу 1 липня / В. І. Ленін // Ленін В. І. Повне зібрання творів. – К. : Політвидав України, 1974. – Т. 44. – С. 21-31.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language