Роль українського фермерства в розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства в добу непу

Main Article Content

В. М. Лазуренко

Abstract

Проаналізовано політику держави щодо забезпечення українського села сільськогосподарськими машинами та знаряддями. Зосереджено увагу на участі фермерських господарств у поліпшенні матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва.

Article Details

How to Cite
Лазуренко, В. М. (2015). Роль українського фермерства в розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства в добу непу. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/812
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.

References

1. Качинский В. Молодая поросль фермерства в украинской степи / В. Качинский // Хозяйство Украины. – 1925. – № 6. – С. 98–106; Гуревич М. Вопросы современного крестьянского хазяйства Украины. – Х. : ЦСУ, 1927. – 191 с.; Морозов А. Г. Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. –Черкаси : НДІТЕХІМ, 1993. – 274 с.; Калініченко В. В. Селянське господарство України в період непу: історико-економічне дослідження / В. В. Калініченко. – Х. : Основа, 1997. – 400 с.

2. Кооперована громада. – 1929. – № 21–22. – С. 16–17.

3. Сільський господар. – 1924. – № 7. – С. 6–7.

4. Калініченко В. В. Селянське господарство України в доколгоспний період (1921 – 1929 рр.) / В. В. Калініченко. – Х. : Основа, 1991. – 129 с.

5. Постанова ВУЦВК та РНК УСРР за 11 серпня 1926 р. «Про сільськогосподарський реманент, що його націоналізовано за постановою РНК УСРР за 6 квітня 1920 р. «Про облік та розподіл сільсько-господарських машин та знаряддя» // Бюлетень народнього комісаріяту земельних справ. – 1926. – Ч. 32. – С. 574.

6. Львов А. С. Потребление сельсько-хозяйственных машин и орудий на Украине в 1922 – 1923 гг. / А. С. Львов // Українська сільсько-господарська газета. – 1924. – Ч. 8–9. – С. 14–16.

7. В «Село-технике» // Бюллетень народного комисариата земледелия. – 1922. – № 13–14. – С. 85–86.

8. Уман Ю. Наші підсумки / Ю. Уман // Українське скотарство. Науково-практичний журнал. – 1928. – № 1. – С. 3–7.

9. Селянська правда. – 1924. – 22 січня.

10. Укртрестсільмаш – селу // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 26 листопада.

11. Савченко-Бельский А. А. Пути коллективизации / А. А. Савченко-Бельский // Сам себе агроном. – 1929. – № 34. – С. 1074–1076.

12. Морозов А. Г. Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. – Черкаси : НДІТЕХІМ, 1993. – 274 с.

13. Сельскохозяйственная хроника // Сам себе агроном. – 1926. – № 14. – С. 447–448.