РОЛЬ СЕЛЯНСЬКИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ ХЛІБНОГО ЕКСПОРТУ В ПЕРІОД НЕПУ

Main Article Content

В. М. Лазуренко

Abstract

У статті розкрито специфічні особливості участі українських селян-фермерів у виробництві та реалізації зернової продукції своїх господарств на експорт у період нової економічної політики (1921 – 1929 рр.). Зосереджено увагу на ролі у поширенні експортної спрямованості фермерських господарств сільськогосподарської кооперації та її спеціалізованих систем, які створювали для цього належні організаційно-виробничі й фінансовоекономічні передумови. Доведено, що хліб для експорту головним чином заготовляли, у степовій частині України, де була сконцентрована велика кількість фермерських господарств, здатних збільшувати виробництво експортних культур

Article Details

How to Cite
Лазуренко, В. М. (2019). РОЛЬ СЕЛЯНСЬКИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ ХЛІБНОГО ЕКСПОРТУ В ПЕРІОД НЕПУ. Ukrainian Peasant, (21). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3418
Section
Agrarian Development of Ukraine in the 1920s

References

Качинский В. Молодая поросль фермерства в

украинской степи / В. Качинский // Хозяйство Украины. –

– № 6. – С. 98–106; Гуревич М. Б. Вопросы

современного крестьянского хозяйства Украины /

М. Б. Гуревич. – Х. : ЦСУ, 1927. – 191 с.; Альтерман А.

Сучасне зернове господарство України та проблеми його

товарності / А. Альтерман. – Х. : Радянський селянин, 1929.

– 110 с.; Кульчицький С. Соціально-економічний розвиток

селянських господарств УРСР напередодні масової

колективізації / С. Кульчицький // Історичні дослідження.

Вітчизняна історія. – 1982. – Вип. 8. – С. 43–55; Морозов

А. Г. Державна хлібозаготівельна кампанія в Україні у

–1925 господарському році / А. Г. Морозов,

С. Корновенко. Вісник Черкаського університету. Серія:

Соціально-гуманітарні науки. – Черкаси, 1997. – Вип. 2. –

С. 47–51; Морозов А. Г. Значення системи

сільськогосподарського кредиту для підвищення

товарності селянських господарств України у 1920-х рр. /

А. Г. Морозов // Уманська старовина. – 2016. – № 2. – С.

–34; Калініченко В. В. Селянське господарство України

в період непу : історико-економічне дослідження / В. В.

Калініченко. – Х. : Основа, 1997. – 400 с.

Калініченко В. В. Селянське господарство України в

доколгоспний період (1921 – 1929 рр.) / В. В. Калініченко.

– Х. : Основа, 1991. – 129 с.

Альтерман А. Розвиток хлібного господарства та

хлібної торгівлі України / А. Альтерман. – Х. : Радянський

селянин, 1928. – 44 с.

Кульчицький С. В. Комунізм в Україні : перше

десятиріччя (1919 – 1928 рр.). / С. В. Кульчицький. – К. :

Основи, 1996. – 396 с.

Башлай Г. Покупна сила українського села в зв’язку з

урожаєм 1924 р. / Г. Башлай // Земельник. – 1924. – № 2. –

С. 78–83.

Гуревич М. Б. Вопросы современного крестьянского

хозяйства Украины / М. Б. Гуревич. – Х. : ЦСУ УССР,

– 191 с.

Альтерман А. Сучасне зернове господарство України

та проблеми його товарності / А. Альтерман. – Х. :

Радянський селянин, 1929. – 110 с.

Левенштам М. Диференціяція селянського

господарства України / М. Левенштам // Земельник. – 1924.

– № 3. – С. 8–19.

Збірник статистично-економічних відомостей про

сільське господарство України. – Х. : Держвидав

«Господарство України», 1930. – Вип. ІІ. – 146 c.

Вольф М. М. Перспективы восстановления и

развития сельского хозяйства Украины // Українська

сільськогосподарська газета. – 1923. – Ч. 3. – С. 7–12.

Шлихтер А. Г. Пути развития сельского хозяйства в

системе индустриализации страны / А. Г. Шлихтер. – Х. :

Пролетарий, 1927. – 65 с.

Україна в цифрах. 1927 / за ред. Н. А. Авдієнка. – Х. :

ЦСУ УССР, 1927. – 132 с.

Блаславский И. Внешняя торговля Украины в 1923/

г. / И. Блаславский // Хозяйство Украины. – 1924. – № 1.

– С. 104–117.

Сільський господар. – 1925. – № 5–6. – С. 12, 58.

Постанови Всеукраїнської організаційноінструкторської наради сільськогосподарської кооперації

(15–21 грудня 1927 р.). – Х. : Сільський господар, 1928. –

с.

Морозов А. Г. Село і гроші. Українська кредитна

кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. – Черкаси :

НДІТЕХІМ, 1993. – 274 с.

Сільський господар. – 1923. – № 10–11. – С. 16, 54.

Чистосортове насіння поширюється // Радянський

селянин. – 1928. – № 2. – С. 33.