Ленінсько-більшовицька концепція соціалістичної модернізації села

Main Article Content

Г. М. Голиш

Abstract

Проаналізовано основні положення ленінсько-більшовицької концепції соціалістичної модернізації села. Простежено динаміку стратегії й тактики партії більшовиків у аграрному питанні. Схарактеризовано ленінський кооперативний план. Доведено, що вказана концепція соціалістичних перетворень стала суперечливим поєднанням утопічних та реалістичних ідей. Зроблено висновок про негативні наслідки її реалізації для радянського села.

Article Details

How to Cite
Голиш, Г. М. (2014). Ленінсько-більшовицька концепція соціалістичної модернізації села. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/743
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.

References

1. Трапезников С.П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос : в 2 т. / С.П. Трапезников. – 3-е, доп. изд. – М.: Мысль, 1983. – Т. 1. Ленинские аграрные программы в трех русских революциях. – 653 с.

2. Трапезников С.П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос : в 2 т. / С.П. Трапезников. – 3-е, доп. изд. – М.: Мысль, 1983. – Т. 2. Исторический опыт КПСС в осуществлении ленинского кооперативного плана. – 591 с.

3. Игнатов С.А. Ленинские принципы организации социалистического сельскохозяйственного производства / С.А. Ігнатов. – М. : Политиздат, 1970. – 180 с.

4. Селунская В.М. Ленинский кооперативный план – теоретическое обоснование социалистического преобразования сельского хозяйства / В.М. Селунская // Проблемы аграрной истории советского общества. – М., 1971. – С. 61–83.

5. Григорьева Е.А. К. Маркс и его «ученики» на родине ленинизма / Е.А. Григорьева // Вопросы истории. – № 1. – 2007. – С. 58–78.

6. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986 / под ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. – 9-е изд., доп. и испр. – М.: Политиздат, 1983. – Т. 1 (1898–1917). – 638 с.

7. Ленін В.І. Перегляд аграрної програми робітничої партії / В.І. Ленін // Повне зібрання творів (далі – ПЗТ). – К., 1970 – Т. 12. – С. 225–251.

8. Ленін В.І. «Що таке «друзі народу» і як вони воюють проти соціал-демократів?» / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 1. – С. 117–322.

9. Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905–1907 років / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 16. – С. 179–386.

10. Ленін В.І. Питання про землю і боротьба за свободу / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 13. – С. 117–120.

11. Ленін В.І. VI Всеросійський надзвичайний з’їзд Рад робітничих, селянських, козачих і червоноармійських депутатів 6–9 листопада 1918 р. / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 37. – С. 129–160.

12. Ленін В.І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 37. – С. 225–323.

13. Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 39. – С. 255–265.

14. 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы ЦК КПСС. – М. : Политиздат, 1967. – 41 с.

15. Ленін В.І. Цінні признання Питирима Сорокіна / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 37. – С. 180–189.

16. Ленін В.І. Промова на І Всеросійській нараді по партійній роботі на селі18 листопада 1919 р. / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 39. – С. 291–298.

17. Ленін В.І. Промова на І Всеросійському з’їзді земельних відділів, комітетів бідноти і комун 11 грудня 1918 р. / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 37. – С. 337–348.

18. Ленін В.І. Промова на нараді делегатів комітетів бідноти центральних губерній 8 листопада 1918 р. / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 37. – С. 167–174.

19. Ленін В.І. Резолюція про ставлення до середнього селянства / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 38. – С. 201–204.

20. Ленін В.І. План аграрного пункту програми / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 38. – С. 395.

21. Ленін В.І. Дитяча хвороба «лівизни» в комунізмі / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 41. – С. 1–97.

22. Ленін В.І. Про кооперацію / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 45. – С. 351–358.

23. Ленін В.І. Первісний варіант статті «Чергові завдання радянської влади» / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 36. – С. 121–154.

24. Ленін В.І. Замітки про чергові завдання партії / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 41. – С. 350.

25. Ленін В.І. Плани брошури «Про продовольчий податок» / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 43. – С. 351–359.

26. Ленін В.І. Наказ від РПО (Ради Праці і Оборони) місцевим радянським установам (проект) / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 43. – С. 245–269.

27. Ленін В.І. Сторінки з щоденника / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 45. – С. 346–350.

28. Ленін В.І. ІІІ конгрес Комуністичного Інтернаціоналу / В.І. Ленін // ПЗТ – Т. 44. – С. 1–57.

29. Ленін В.І. VIII з’їзд РКП (б) / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 38. – С. 123–209.

30. Ленін В.І. Про тези з аграрного питання Французької Комуністичної партії / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 44. – С. 263–269.

31. Ленін В.І. Програма РКП (б) / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 38. – С. 405–431.

32. Ленін В.І. Нові дані про закони розвитку капіталізму в землеробстві / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 27. – С. 121–213.