НАГОРОДОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ УРЯДІВ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.: ПРОЕКТИ ТА РЕАЛІЇ

Main Article Content

Г. М. Голиш
Л. Г. Лисиця

Abstract

У запропонованій розвідці на основі документальних джерел проаналізовано нагородотворчу діяльність національних урядів періоду Української революції 1917–1921 рр. З’ясовано труднощі перебігу цього важливого в державотворенні процесу та встановлено причини, які
завадили реалізації переважної більшості урядових проектів. Подано опис найголовніших суб’єктів нагородотворення та містяться рекомендації владним структурам повернути в ряд державних нагород України орден Визволення та Залізний хрест. Констатовано потребу подальшої розробки на макро- та мікрорівнях на основі документальних джерел проблему нарогодотворчої діяльності національних урядів.

Article Details

How to Cite
Голиш, Г. М., & Лисиця, Л. Г. (2016). НАГОРОДОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ УРЯДІВ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.: ПРОЕКТИ ТА РЕАЛІЇ. Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2165
Section
To the 100th Anniversary of the Ukrainian National-Democratic Revolution

References

Нагороди України: історія, факти, документи : в 3 т. / Д. Табачник, І. Безгін, В. Бузало, М. Дмитрієнко [та ін.]. – Т. 1. – Київ : Українознавство, 1996. – 288 с.

Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини : у 2 кн. / Д. Табачник, В. Бузало, В. Воронін, М. Дмитрієнко. – Київ : Либідь, 2004. – Кн. 1. – 479 с.

Нестеренко П. Нагороди України доби визвольних змагань 1917–1920 рр. / П. Нестеренко // Допоміжні історичні дисципліни геральдика, фалеристика : навч. посіб. – Київ : Кондор, 2014. – С. 367–382.

Чмир М. В. Військові нагороди в Західноукраїнській Народній Республіці (1918–1919 рр.) / М. В. Чмир // Український історичний журнал. – 1999. – № 5. – С. 50– 56.

Гломозда К. Відзнаки Українського війська доби Визвольних Змагань / К. Гломозда // Історія українського

війська. – Львів : Cвіт, 1996. – С.825–827.

Державні нагороди Української Народної Республіки // енциклопедія історії України. – Т. 2: Г-Д. – Київ : Наукова думка, 2005. – С.361–362.

Фалеристика // Спеціальні історичні дисципліни : довід.: навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко, Т. А. Балабушевич [та ін]. – Київ : Либідь, 2008. – С.486–494.

Нагороди УНР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki. – Назва з екрану.

Діло (Львів). – 1918. – 6 листопада.

Закон УНР про встановлення відзнак Республіки, Слава

України, відзнак на вшанування учасників протигетьманського повстання та про заборону носити

зовнішні відзнаки колишньої Російської імперії // Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини: у 2 кн. / Д. Чабачник, В. Бузало, В. Воронін, М. Дмитрієнко [та ін.]. – Київ : Либідь, 2004. – Кн. 1. – С. 84.

Проект статуту бойового хреста Республіки // Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини. – Київ : Либідь, 2004. – Кн. 1. – С. 92.

Проект опису бойового хреста Республіки // Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини. – Київ : Либідь, 2004. – Кн. 1. – С. 93–94.

Проект опису бойової медалі «Республіки» // Українська

фалеристика: з історії нагородної спадщини. – Київ : Либідь,

– Кн. 1. – С. 94–95.

Розпорядження Ради Державних Секретарів Західної області УНР про встановлення відзнак Тризуб з вінцем, Медалі Тризуба, Оружний тризуб та Хрест учасництва

для відзначення борців за справу Української Народної

республіки // Нагороди України: історія, факти, документи : в 3 т. / Д. Табачник, І. Безгін, В. Бузало, М. Дмитрієнко [та ін.]. – Т. 1. – Київ: Наукова думка, 1996. – С. 87–91.

Наказ Головної команди війська УНР про встановлення в українській армії ордена Визволення і відзнаки Залізний хрест // Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини. – Київ : Либідь, 2004. – Кн.1. – С.95–96.

Статут ордена Визволення // Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини. – Київ: Либідь, 2004. – Кн. 1. – С. 96–101.

Статут відзнаки Залізного хреста за похід і бої з 6 грудня 1919 р. по 6 травня 1920 р. // Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини. – Київ : Либідь, 2004. – Кн. 1. – С. 102–104.

Проект статуту ордена Республіки Української Народної Республіки // Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини. – Київ : Либідь, 2004. – Кн. 1. – С.104–108.