УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У РЕЦЕПЦІЇ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Main Article Content

Я. Л. Платмір

Abstract

У статті проаналізовано складний процес формування нових (модерних) поглядів наддніпрянської інтелігенції стосовно селянських проблем на перетині ХІХ – ХХ ст. Вивчено запропоновані наддніпрянською інтелігенцією можливі шляхи їхнього вирішення. Серед іншого, визначено чіткі позиції інтелектуальних кіл щодо розуміння селянами важливості просвіти

Article Details

How to Cite
Платмір, Я. Л. (2019). УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У РЕЦЕПЦІЇ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ. Ukrainian Peasant, (21). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3426
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ –

ХХ століть : соціально-політичний портрет /

Г. В. Касьянов. – К. : Либідь, 1993. – 176 с.

Б. Грінченко – М. Драгоманов. Діалоги про українську

національну справу. – К. : Ін-т укр. археографії НАН

України, 1994. – 190 с.

Алчевська Х. Твори (Мужицька дитина Василь

Стефаник) / Х. О. Алчевська. – К. : Дніпро, 1990. – 558 с.

Грушевський М. Про українську мову і українську

школу / М. Грушевський. – К. : Веселка, 1991. – 46 с.

Вони не просять? // Рада. – 1910. – № 19. – С. 1.

Коваленко-Коломацький Г. Ідеаліст / Г. КоваленкоКоломацький // Літературно-науковий вісник. – 1902. – Т.

– Кн. 9. – С. 212–222.

Деморалізація українського села // Рада. – 1909. –

№ 263. – С. 1.

Кропивницький М. Драматичні твори (Супроти течії)

/ М. Кропивницький. – К. : Наук. думка, 1990. – 608 с.

Гай П. Про народ і вчителів / П. Гай // Рада. – 1908. –

№ 19. – С. 3.

Катренко О. Із записок українського народолюбця /

О. Катренко // Літературно-науковий вісник. – 1901. – Т.

– Кн. 5. – С. 136–165.

Б. І. Відгуки з села / І. Б. // Рада. – 1906. – № 65. – С. 1–