«СЕЛЯНИ СТАЮТЬ УКРАЇНЦЯМИ»: ПРОЦЕСИ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕНДРЮ ВІЛСОНА

Main Article Content

Я. Л. Платмір

Abstract

У статті проаналізовано погляди сучасного британського дослідника Е. Вілсона на проблеми модерних (національних) перспектив українського селянства першої половини ХХ століття. Встановлено, що в умовах зіткнення кількох потужних чинників «творення історії» першість лишилася за політикою, що на десятиліття визначило радянську ідентифікацію селян.

Article Details

Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Турченко Ф. Г. Південна Україна : модернізація,

світова війна, революція (кінець ХІХ ст. – 1921 р.) :

Історичні нариси / Ф. Г. Турченко, Г. Ф. Турченко. – К. :

Ґенеза, 2003. – 302 с.

Калінкіна С. А. «Великий перелом» на селі. Фінал

селянської революції (1929–1933 рр.): монографія /

С. А. Калінкіна, С. В. Корновенко, С. В. Маркова,

Н. Р. Романець. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького,

– 300 с.

Вілсон Е. Українці : несподівана нація / Е. Вілсон ; пер.

з англ. – К. : К.І.С., 2004. – 552 с.

Wilson A. Ukraine : Perestroika to Independence (with

Taras Kuzio) / A. Wilson. – New York, St. Martin’s Press,

– 260 p.

Wilson A. Ukrainian Nationalism in the 1990s : A Minority

Faith / A. Wilson. – Cambridge University Press, 1996. – 300

p.

Wilson A. The Ukrainians : Unexpected Nation / A. Wilson.

– Yale University Press, 2000. – 366 p.

Wilson A. Ukraine’s Orange Revolution / A. Wilson. – Yale

University Press, 2005. – 248 p.

Wilson A. Virtual Politics : Faking Democracy in the Post-

Soviet World / A. Wilson. – Yale University Press, 2005. – 212

p.

Wilson A. Belarus : The Last European Dictatorship /

A. Wilson. – Yale University Press, 2012. – 182 p.

Wilson A. Ukraine Crisis : What it Means for the West /

A. Wilson. – Yale University Press, 2014. – 116 p.