УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО НАДДНІПРЯНЩИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У ВІЗІЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ: МІЖ ТРАДИЦІЄЮ І МОДЕРНОМ

Main Article Content

Я. Л. Платмір

Abstract

Досліджено вузол складних проблем, пов’язаних із
еволюцією українського селянства Наддніпрянщини, його
місцем у зразках модернізаційних уявлень і способах
мислення інтелігенції кінця ХІХ – початку (перших
десятиліть) ХХ ст. Автор стверджує, що окремі аспекти
напрацьованої тоді інтелектуальної продукції є
затребуваними для розуміння сучасних суспільних процесів
в Україні.

Article Details

How to Cite
Платмір, Я. Л. (2019). УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО НАДДНІПРЯНЩИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У ВІЗІЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ: МІЖ ТРАДИЦІЄЮ І МОДЕРНОМ. Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3157
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Шамара С. О. Сільська інтелігенція Наддніпрянської

України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. :

соціально-психологічні та етнокультурні характеристики :

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук :

спец. 09.00.12. – «Українознавство» / С. О. Шамара ;

Київський національний університет ім. Т. Шевченка. –

К/, 2008. – 20 с.

«Незручний клас» у модернізаційних проектах : форум

/ А. Ґраціозі, Ю. Присяжнюк, Д. Бовуа, О. Михайлюк,

С. Токць, А. Заярнюк // Україна Модерна. – 2010. –

№ 6 (17): Безмежне село... – С. 9–44.

Калінкіна С. А. «Великий перелом» на селі. Фінал

селянської революції (1929–1933 рр.) / С. А. Калінкіна,

С. В. Корновенко, С. В. Маркова, Н. Р. Романець. –

Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – 300 с.

Драч О. О. Характерні особливості учнівського

контингенту народних шкіл Наддніпрянщини у другій

половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. О. Драч //

Український селянин. – Черкаси, 2003. – Вип. 7. – С. 30–

Бойко Я. В. Заселение Южной Украины. 1860–

гг. / Я. В. Бойко. – Черкассы : Сіяч, 1993. – 252 с.

Фареній І. А. Вплив просвітницької діяльності

кооперації на соціальний та культурний розвиток

українського селянства (початок ХХ століття) /

І. А. Фареній // Український селянин. – Черкаси, 2001. –

Вип. 3. – С. 195–198.

Нечитайло В. В. Становлення селянського

господарства фермерського типу в Україні : історична

ретроспектива і сучасний стан : дис. на здобуття наук.

ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 – «Історія України»

/ В. В. Нечитайло ; НАН України, Ін-т українознавства

ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2006. – 453 арк.

Присяжнюк Ю. Українське селянство

Наддніпрянської України : соціоментальна історія другої

половини ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. Присяжнюк. –

Черкаси : «Вертикаль», вид. ПП Кандич С. Г., 2007. –

с.

Винниченко В. Краса і сила / В. Винниченко. – К. :

Дніпро, 1989. – 752 с.

Лазуренко В. Каравани українського степу //

В. Лазуренко, Ю. Вовкотруб. – Черкаси : Ваш Дім,

– 92 с.

Коцюбинський М. Повісті, оповідання (1897–1908) /

М. Коцюбинський // Твори в сети томах. – Т. 2. – К. : Наук.

думка, 1974. – 384 с.

Кропивницький М. Старі сучки й молоді парості /

М. Кропивницький. / Фонд бібліотеки української

літератури України. [Електронний ресурс] – Режим

доступу : https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.2690