ВИТОКИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ ЩОДО УКРАЇНИ

Main Article Content

А. Ю. Чабан

Abstract

У запропонованій статті проаналізовано становлення в історичній ретроспективі наукової бази імперської ідеології Росі. Висвітлено формування українського та російського етносів. Обґрунтовано прадавність етнічних процесів на землях України. Розкрито зміст основних дискусійних питань, які вплинули на зародження імперської ідеології Росії, а також сучасні прояви імперської політики Росії щодо
України

Article Details

How to Cite
Чабан, А. Ю. (2018). ВИТОКИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ ЩОДО УКРАЇНИ. Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2830
Section
Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry

References

Українська народність: нариси соціально-економічної

і етно-політичної історії. – К. : Наукова думка, 1990.

Хвойка В. Древние обитатели Поднепровья и их

культура в доисторические времена / В. Хвойка. – К., 1913.

Петров В. Походження українського народу / В.

Петров. – К., 1992.

Дашкевич Я. Основні етапи етнічної історії українців

/ Я. Дашкевич. – К. : Родовід, 1991. Національна

свідомість українців на зламі ХVI–ХVII ст. – К. : Наука і

культура. – 1993. – Вип. 26–27. – С. 44–53.

Гуслистий К. До питання про утворення української

нації / К. Гуслинський. – К:, 1967.

Смолій В. Як і коли почала формуватися українська

нація / В. Смолій, О. Гуржій. – К:, 1991.

Бромлей Ю. Очерки территории етноса / Ю. Бромлей.

– М., 1983.

Венелин Ю. О споре между южанами и северянами на

счет их россизма / Ю. Венелин. – СПб., 1832.

Костомаров М. Книга битія українського народу / М.

Костомаров. – К. ; Львів, 1921.

Рыбаков Б. Новая концепция предистории Киевской

Руси / Б. Рыбаков. – М. : История СССР, 1984. – № 1–2.

Толочко П. Древняя Русь. Очерки социально-

политической истории / П. Толочко. – К., 1987.

Шахматов А. Древнейшие судьбы русского племени /

А. Шахматов. – Пг, 1919.