СТРАВИ ЯК СИМВОЛ (З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ХАРЧУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ)

Main Article Content

А. Ю. Чабан

Abstract

У запропонованій статті проаналізовано одну зі складових системи харчування жителів Середньої Наддніпрянщини – вживання обрядових страв, їх міфологізація. Становлення страв як символів складалося століттями на території середньої течії Дніпра, а також мало тут свої особливості, що пояснюється близькістю до Степу, дотриманням козацьких традицій та звичаїв. На жаль, сьогодні символічність страв поступово відходить у забуття. У процесі інтеграції у європейський цивілізаційний простір ця тенденція може прискоритися. Тому варто повертатися до витоків становлення української національної кухні, вживання обрядових страв календарних і родинних свят. 
Підготовлений матеріал дає нам змогу розглянути життя мешканців Середньої Наддніпрянщини із позицій повсякденної історії, землі, жителі якої в історичній ретроспективі стояли біля витоків творення українського етносу, державотворчих проц есів, зародження і еволюції українського козацтва, національно-визвольного руху.

Article Details

How to Cite
Чабан, А. Ю. (2016). СТРАВИ ЯК СИМВОЛ (З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ХАРЧУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ). Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2182
Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

Боплан Г.Л. де. Опису України. – К.: Наукова думка, 1990. – 256 с.

Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / Н.Маркевич. – К.: Титпография И. и А. Давыденко, 1860. – 280 с.

Потебня А. А. О мифическом значении некоторых обрядов иповерий / А.А.Потебня. – М.: Университетская библиотека, 1865. – 102 с.

Калиновский Г. Описание свадебных украинских простонародных обрядов / Г. Калиновский. – СПб: Типография Х.В.Клена, 1877. – 108 с.

Ящуржинский Х. Остатки языческих обрядов, сохранившиеся в малорусском погребении / Х. Ящуржинский // Киевская старина. – 1890. – № 1-3. – С.130-132.

Ящуржинский Х. Поверья и обрядность родин и хрестин

/ Х.Ящуржинский // Киевская старина – 1893. – № 7. – С.74-83.

Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні / Н.І.Здоровега. – К.: Наукова думка, 1977. – 159 с.

Воропай О. Звичаї нашого народу / О. Воропай. – К.: Оберіг, 1993. – 282 с.

Скуратівський В.Т. Український народний календар / В.Т.Скуратівський. – К.: Мистецтво, 1992. – 208 с.

Скуратівський В. Т. Український рік / В. Т. Скуратівський. – К.: Веселка, 1996. – 238 с.

Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія : Історико-етнографічне дослідження / Л. Ф. Артюх. – К.: Наукова думка, 1977. –155 с.

Конвой В. [Ел. ресурс]. – Код доступу: ukrpatriot.info/ trudova_obryadovist.htm

Давньоруський літопис. – К., Наукова думка, 1990. – 138 с.

Котляревський І.П. Енеїда / І.П.Котляревський. – К.: Дніпро, 1966. – 429 с.