«РОСІЙСЬКА ПРОБЛЕМА» У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Main Article Content

З. В. Священко

Abstract

У статті розглянуто і проаналізовано вплив «російської проблеми» на міжнародні відносини після Першої світової війни, показано спроби її вирішення та їх наслідки. Наголошеноя, що «російська проблема» стала чи не єдиною, що обїєднала позиції країн-переможниць. Це було питання визнання чи невизнання більшовицької влади, яке доповнювалось питанням щодо царських боргів. Зроблено висновок, що прихід до влади в Росії більшовиків вніс суттєві корективи у розвиток повоєнних міжнародних відносин. З’явилася так звана «російська проблема», яка так і не була вирішена. У 1920-ті рр. розпочалося дипломатичне визнання більшовицької Росії, зумовлене стабілізаційними процесами у західному світі.

Article Details

How to Cite
Священко, З. В. (2018). «РОСІЙСЬКА ПРОБЛЕМА» У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2816
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers

References

Дюрозель Жан-Батіст. Історя дипломатії від 1919

року до наших днів. / Пер. з фр. Є. Марічева, Л.

Погорєлової, В. Чайковського. – К.: Вид. Соломії Павличко

«Основи», 2005. – 903с.

Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики.

ХХ – початок ХХІ ст.: Навч. посіб. 2-ге вид., без змін. –

К.: КНЕУ, 2008. – 368 с.

История дипломатии. Т. IIІ. Дипломатия в период

підготовки Второй мировой войны (1919 – 1939 гг.) /

Под. ред. В.П. Потемкина. – М.: Политиздат, 1945. –

с.

Европа между миром и войной. 1918 – 1939 / Редкол.:

П.О. Чубарьян и др. – М.: Наука, 1992. – 224 с.

Стариков Н.В. Ликвидация России. Кто помог

красным победить в Гражданской войне? / Н.В.

Стариков. – СПб.: Питер, 2010. – 384 с.

Ольшанский П.Н. Рижский договор и развитие

советско-польских отношений. 1921 – 1924 / П.Н.

Ольшанский. – М.: Наука, 1974. – 285 с.

Советско-германские отношения от переговоров в

Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора /

Сб. докум. Ред. коллегия: С. Дёрнберг, Х. Зайдевиц,

Н. Н. Земсков и др. – Т.2 (1919 – 1922 гг.). – М.:

Политиздат, 1971. – С. 563–566.

Попович М. Червоне століття. / М. Попович – К.:

АртЕк, 2007. – 888 с.