ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬЩІ

Main Article Content

З. В. Священко

Abstract

Проаналізовано вплив на розвиток сільського господарства країни вступу Польщі до Європейського Союзу. Висвітлено динаміку змін, які відбулися в аграрному секторі. Обґрунтовано висновок про позитивні та негативні наслідки вступу Польщі до ЄС у контексті розвитку її аграрного сектора.

Article Details

How to Cite
Священко, З. В. (2016). ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬЩІ. Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1042
Section
Modern problems of village

References

Бочаров С. Наслідки вступу Польщі до ЄС для сільського господарства країни (2004 – 2007 рр.) [Електронний ресурс] / Сергій Бочаров. – Режим доступу: http:// www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php

Лисенко Л.В. Розвиток сільського господарства і сільських територій в Польщі – досвід для України [Електронний ресурс] / Л.В. Лисенко. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-2/doc/5/06.pdf

Марчук Л.П. Інноваційні підходи до розвитку сільського господарства в Польщі [Електронний ресурс] / Л.П. Марчук. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/23_WP_2009/Economics/50951.doc.htm

Мащенко Є. Ю. Аналіз польського досвіду розвитку сільського господарства / Є.Ю. Мащенко // Економічні інновації. – Випуск № 60. – 2015. – Книга ІІ. – С. 7–17.

Селіванова-Зеркаль І. О. Сільське господарство Польщі: еволюція 2000-х років у вимірі європейської інтеграції / І.О. Селіванова-Зеркаль // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. – Випуск 3. 38 (110). Історичні науки. – 2014. – С. 121–127.

Яблоньска-Урбаняк Т. Сельское и пищевое хозяйство в Польше / Тереса Яблоньска-Урбаняк. – Варшава : Министерство сельского хозяйства и развития села, 2009. – 80 с.

Конституційні акти Європейського Союзу. Частина І / Упорядник Г.Друзенко; за заг. ред. Т.Качки. – К.: Юстиніан, 2005. – 512 с.

Аграрные реформы в странах Центральной и Восточной Европы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uris.org.ua/vseobschaya-istoriyag osu d arstva -i-p ra va /a g ra rn ye-refo rm y-v-stra n ah - tsentralnoy-i-vostochnoy-evropy

Могильний О.М. Конкурентні переваги аграрних секторів України та Польщі [Електронний ресурс] / О.М. Могильний, Н.А. Герасименко. – Режим доступу: http:// eip.org.ua/docs/EP_07_4_55_uk.pdf

Борщевський В. Інституційні основи суспільно-економічних і ринкових перетворень в Польщі / В. Борщевський. – Львів: Вид-во Львів. комерц. акад., 2003. – 46 с.

Кому у Польщі жити добре? Фермерам! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.polradio.pl/5/119/ Artykul/134058

На шляху до Європейського Союзу. Досвід Польщі. – Київ : Громадська організація «Фундація «Відкрите суспільство», 2006. – 147 с.