КОНЦЕПЦІЯ «СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ МИХАЙЛА ПОКРОВСЬКОГО

Main Article Content

І. А. Фареній

Abstract

У статті порушено тему формування концепції селянської революції і розкриває її зміст в інтерпретації Михайла Покровського.
Соціальною основою селянської революції, з точки зору вченого, виступала своєрідність капіталістичної трансформації аграрного сектора економіки у
східнослов’янських народів, яка можлива лише на базі селянського господарювання. Поміщицько-самодержавний лад не сприяв цьому, що зумовило цикл селянських революцій, який розпочався в ХVІ ст. і
продовжився в наступні епохи. На початок ХХ ст. припав черговий етап селянської революції, яка в 1917 р. вирішила аграрне питання на користь селянства. Результати цієї революції зумовили проведення в 20-х рр. ХХ ст.
економічної політики в його інтересах. М. Покровський вважав, що майбутнє радянської влади та будівництва соціалізму в СРСР залежало від урахування наслідків селянської революції 1917 р.
Забуття концепції селянської революції в історіографії відбулося внаслідок репресій проти наукової школи М. Покровського в 1930-х рр.

Article Details

How to Cite
Фареній, І. А. (2017). КОНЦЕПЦІЯ «СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ МИХАЙЛА ПОКРОВСЬКОГО. Ukrainian Peasant, (17). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1861
Section
Peasant revolution

References

Данилов В.П. Крестьянская революция в России, 1902-1922 гг. [Електронний ресурс] / В.П.Данилов. – Код доступу: http://ladim.org/st007.php

Данилов В.П. Судьбы сельского хозяйства в России [Електронний ресурс] / В.П.Данилов. – Код доступу: http:/

/ladim.org/st006.php

Данилов В.П. Истоки и начало деревенской трагедии. Сб. ст. [Електронний ресурс] / В.П.Данилов. – Код доступу: http://ladim.org/st008.php

Покровский М.Н. [Доклад на Втором Всероссийском съезде пролеткультов. 18 ноября 1921 г.] / М.Н.Покровский // Бюллетень 2-го Всероссийского съезда пролеткультов. – 1921. - №1. 18 ноября. – С.40-54.

Покровский М. Очерки русского революционного движения ХІХ – ХХ вв. Лекции, читанные на курсах секретарей уездных комитетов РКП(б) зимой 1923-1924

гг. / М.Н.Покровский. – Москва: Красная новь, 1924. – 223 с.

Покровский М.Н. Об Украине. Сборник статей и материалов / М.Н.Покровский; под ред. Н.Н.Попова; Укр. ассоц. марксо-лен. н.-и. институтов; Ин-т истории. – Киев: Соцэкиз Украины, 1935. – 168 с.

Покровский М.Н. Октябрьская революция. Сборник статей 1917-1927 / М.Н.Покровский. – Москва: Коммунистическая академия, 1929. – 419 с.

Покровский М.Н. Марксизм и особенности исторического развития России. Сборник статей 1922- 1925 гг. / М.Н.Покровский. – Ленинград: Прибой, 1925. – 143 с.

Крутиков В.В. Историография истории советского общества / В.В.Крутиков; Кировоградский гос. пед. институт им. А.С.Пушкина. – Кировоград: без изд., 1991. – 167 с.