УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА СПІЛКА РСДРП НА ЧЕРКАЩИНІ В ПЕРІОД РЕАКЦІЇ

Main Article Content

О. М. Федьков

Abstract

Українська соціал-демократична спілка РСДРП утворилася напередодні першої російської революції і згодом перетворилася на міцний соціал-демократичний союз російської марксистської партії, який охопив своїм упливом Київську, Подільську, Волинську, Чернігівську, Полтавську та частину Бессарабської та білоруської Могилівської губерній. Спілка в своїй діяльності орієнтувалася на меншовицьку фракцію РСДРП. Проте праця цієї громади та її місцевих осередків залишається невивченою. Тому стаття присвячена роботі УСДС на Черкащині. Доба реакції розпочалася розпуском ІІ Державної думи та репресіями проти діячів соціалістичних і ліберальних партій. Обшуки та арешти провадили проти активістів Української соціал-демократичної спілки РСДРП. Завдяки діяльності секретних співробітників та системі перлюстрації листів охранка виявилася добре поінформованою про діяльність Спілки. Роботі соціал-демократів перешкоджали члени консервативно-монархічних союзів, які поширювали свій уплив серед робітничого класу. Унаслідок перманентних обшуків і арештів, скоротилася мережа та чисельність осередків УСДС. Серед членів спілчанських громад була значна кількість євреїв. Попри репресії, продовжувалась діяльність спілчанських організацій на Черкащині, які входили в Південно-Київський район УСДС. У цей час соціал-демократи Черкас, Умані, Шполи, Златополя та інших населених пунктів прагнули консолідувати людські, фінансові та матеріальні ресурси для пожвавлення своєї роботи. На чолі Південно-Київського району перебував відомий соціал-демократ М. Урицький, а Черкаську громаду очолювали спочатку Д. Милославський, а з жовтня 1907 р. – Г. Алєксандров. Спілчани продовжували роботу серед робітників, селян і військових і зуміли організувати одноденний страйк у зв’язку з початком
судових засідань над членами думської фракції соціал-демократів. З метою покращення координації роботи та її пожвавлення керівництво району запланувало скликання конференцій. Попри проведені заходи,
організувати роботу форумів не вдалося. Спілчанські громади піддавалися неперервним репресіям.

Article Details

How to Cite
Федьков, О. М. (2017). УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА СПІЛКА РСДРП НА ЧЕРКАЩИНІ В ПЕРІОД РЕАКЦІЇ. Ukrainian Peasant, (17). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1853
Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

визволення України. Нариси з історії української соціал-демократії початку ХХ ст. / Володимир Іванович Головченко. – Харків: Майдан, 1996. – 190 с.

Федьков О. М. Російський соціал-демократ Ісак Біск і утворення Української соціал-демократичної спілки / О. М. Федьков // Питання історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. – Т. 24. – С. 256-275.

Федьков О. М. Становлення Української соціал-демократичної спілки / О. М. Федьков // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2014. – Т. 24. – С. 240-254.

Федьков О. М. «Товариш Павлов» і розкол РУП / О. М. Федьков // Укр. іст. журнал. – 2015. – № 3. – С. 88-107.

Федьков О. М. Діяльність Української соціал-демократичної спілки на Черкащині в 1905–1907 рр. / О. М. Федьков // Український селянин. Зб. наук. праць / за ред. А. Г. Морозова. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2016. Вип. 16. С. 51-57.

ЦДІАК України. – Ф. 276. – Оп. 1. – Спр. 106.

Там само. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1998.

Там само. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2041.

Там само. – Ф. 276. – Оп. 1. – Спр. 75.

Там само. – Ф. 1439. – Оп. 1. – Спр. 626.

Там само. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2034.

ГАРФ. – 102 ДП ОО. – 1907. – Оп. 237. – Д. 8, ч. 1, пр. 2.

ЦДІАК України. – Ф. 318. – Оп. 1. – Спр. 1721.

Там же. – Ф. 102 ДП ОО. – 1908 г. – Оп. 238. – Д. 8, ч. 1.

Робітничий рух на Україні в роки реакції (червень 1907– жовтень1910 рр.). Збірник документів / укладачі М. В. Демченко, Т. Б. Слюдікова; відп. ред. М. В. Демченко. Київ: Наукова думка, 1965. 336 с.

ЦДІАК України. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2388.