ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ- ДЕМОКРАТИЧНОЇ СПІЛКИ РСДРП НА ЧЕРКАЩИНІ В 1905 – 1907 рр.

Main Article Content

О. М. Федьков

Abstract

Розкрито, що у 1905 – 1907 рр. у місті Черкаси та повіті набув широкого розмаху соціал-демократичний рух. Починаючи з березня 1906 р. місцеві осередки РСДРП підпорядковувалися Українській соціал-демократичній спілці. Черкаська організація була однією з найпотужніших у складі Спілки. Вона використовувала різноманітні форми та методи революційної роботи. Результатом діяльності УСДС став високий рівень соціал-демократичної свідомості черкаських робітників і селян, рух яких набув планомірності та організованості.

Article Details

How to Cite
Федьков, О. М. (2016). ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ- ДЕМОКРАТИЧНОЇ СПІЛКИ РСДРП НА ЧЕРКАЩИНІ В 1905 – 1907 рр. Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1025
Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

Павко А. І. Політичні партії, організації в Україні, зародження, еволюція, діяльність, історична доля Кінець ХІХ століття – лютий 1917 р. Монографія / А. І. Павко. – Київ: Іван Федоров, 1999. – 248 с.

Кривобок О. П. Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: монографія / О. П. Кривобок. Ніжин. держ. ун-т ім. М. В. Гоголя. – Ніжин: НДУ, 2011. – 202 с.

Федьков О. М. Політичні партії і селянство в 1905– 1907 роки: Монографія / О. М. Федьков. – Кам’янець- Полільський: Абетка-Нова, 2007. – 248 с.

Мартиненко Н. М. Діяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907– 1914 рр.): автореф. дис. ... канд іст. наук: 07.00.01 / Наталія Миколаївна Мартиненко; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 25 с.

Голікова О. М.Меншовики в Україні у роки революції і громадянської війни (1917– 1920 рр.): автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 /Олена Михайлівна Голікова; Харківський національний університет імені В. Каразіна. – Харків, 2000. – 20 с.

Чепурко О. О. Ідейні погляди та діяльність меншовиків Катеринославської губернії в 1903– 1907 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Олександр Олексійович Чепурко; Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 24 с.

Федьков О. М. Російський соціал-демократ Ісак Біск і утворення Української соціал-демократичної спілки / О. М. Федьков // Питання історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. – Т. 24. – С. 256-275.

Федьков О. М. Становлення Української соціал-Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2014. – Т. 24. – С. 240-254.

Федьков О. М. «Товариш Павлов» і розкол РУП / О. М. Федьков // Укр. іст. журнал. – 2015. – № 3. – С. 88-107.

Российский государственный архив Российской Федерации (далі – РГАСПИ). – Ф. 278. – Оп. 1. – Ед. хр. 714.

Центральний державний історичний архів України в місті Києві (далі – ЦДІАУК). – Ф.274. – Оп. 1. – Спр. 1049.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1292.

ЦДІАУК. – Ф. 275. – Оп. 1. – Спр. 907.

ЦДІАУК. – Ф. 318. – Оп. 1. – Спр. 704.

Государственный архив Российской федерации (далі – ГАРФ). – Ф. 102 ДП ОО. – 1906, І отд.. – Оп. 234. – Д. 9, ч. 7, ч. 2.

ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 855. – Спр. 246.

ЦДІАУК. – Ф. 318. – Оп. 1. – Спр. 1716.

Киевское слово. – 30 ноября 1905. – С. 2.

ГАРФ. – Ф. 102 ДП ОО. – 1906 / І отд. – Оп. 235. – Д. 25, ч. 68.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1052 а.

ЦДІАУК. – Ф. 318. – Оп. 1. – Спр. 765.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2056.

ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 856. – Спр. 352.

Риш А. Очерки по истории украинской социал-демократической «Спилки» / А. Риш. – Харьков: Пролетарий, 1926. – 141 с.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1419.

ЦДІАУК. – Ф. 276. – Оп. 1. – Спр. 85.

ЦДІАУК. – Ф. 318. – Оп. 1. – Спр. 1720.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2034.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2009.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2010.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1720.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1989.

ЦДІАУК. – Ф. 276. – Оп. 1. – Спр. 86.

ГАРФ. – Ф. 102 ДП, 4-Д. – Оп. 1907. – Д. 131.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2054.