УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У РЕЦЕПЦІЇ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Я. Л. Платмір

Abstract


У статті проаналізовано складний процес формування нових (модерних) поглядів наддніпрянської інтелігенції стосовно селянських проблем на перетині ХІХ – ХХ ст. Вивчено запропоновані наддніпрянською інтелігенцією можливі шляхи їхнього вирішення. Серед іншого, визначено чіткі позиції інтелектуальних кіл щодо розуміння селянами важливості просвіти

Keywords


інтелігенція, селянство, село, мова, просвіта, школа, Державна Дума.

References


Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ –

ХХ століть : соціально-політичний портрет /

Г. В. Касьянов. – К. : Либідь, 1993. – 176 с.

Б. Грінченко – М. Драгоманов. Діалоги про українську

національну справу. – К. : Ін-т укр. археографії НАН

України, 1994. – 190 с.

Алчевська Х. Твори (Мужицька дитина Василь

Стефаник) / Х. О. Алчевська. – К. : Дніпро, 1990. – 558 с.

Грушевський М. Про українську мову і українську

школу / М. Грушевський. – К. : Веселка, 1991. – 46 с.

Вони не просять? // Рада. – 1910. – № 19. – С. 1.

Коваленко-Коломацький Г. Ідеаліст / Г. КоваленкоКоломацький // Літературно-науковий вісник. – 1902. – Т.

– Кн. 9. – С. 212–222.

Деморалізація українського села // Рада. – 1909. –

№ 263. – С. 1.

Кропивницький М. Драматичні твори (Супроти течії)

/ М. Кропивницький. – К. : Наук. думка, 1990. – 608 с.

Гай П. Про народ і вчителів / П. Гай // Рада. – 1908. –

№ 19. – С. 3.

Катренко О. Із записок українського народолюбця /

О. Катренко // Літературно-науковий вісник. – 1901. – Т.

– Кн. 5. – С. 136–165.

Б. І. Відгуки з села / І. Б. // Рада. – 1906. – № 65. – С. 1–


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language