РОЛЬ СЕЛЯНСЬКИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ ХЛІБНОГО ЕКСПОРТУ В ПЕРІОД НЕПУ

В. М. Лазуренко

Abstract


У статті розкрито специфічні особливості участі українських селян-фермерів у виробництві та реалізації зернової продукції своїх господарств на експорт у період нової економічної політики (1921 – 1929 рр.). Зосереджено увагу на ролі у поширенні експортної спрямованості фермерських господарств сільськогосподарської кооперації та її спеціалізованих систем, які створювали для цього належні організаційно-виробничі й фінансовоекономічні передумови. Доведено, що хліб для експорту головним чином заготовляли, у степовій частині України, де була сконцентрована велика кількість фермерських господарств, здатних збільшувати виробництво експортних культур

Keywords


експорт, заможні селяни, зерно, неп, селянство, селянські господарства, сільське господарство, фермерські господарства, хліб.

References


Качинский В. Молодая поросль фермерства в

украинской степи / В. Качинский // Хозяйство Украины. –

– № 6. – С. 98–106; Гуревич М. Б. Вопросы

современного крестьянского хозяйства Украины /

М. Б. Гуревич. – Х. : ЦСУ, 1927. – 191 с.; Альтерман А.

Сучасне зернове господарство України та проблеми його

товарності / А. Альтерман. – Х. : Радянський селянин, 1929.

– 110 с.; Кульчицький С. Соціально-економічний розвиток

селянських господарств УРСР напередодні масової

колективізації / С. Кульчицький // Історичні дослідження.

Вітчизняна історія. – 1982. – Вип. 8. – С. 43–55; Морозов

А. Г. Державна хлібозаготівельна кампанія в Україні у

–1925 господарському році / А. Г. Морозов,

С. Корновенко. Вісник Черкаського університету. Серія:

Соціально-гуманітарні науки. – Черкаси, 1997. – Вип. 2. –

С. 47–51; Морозов А. Г. Значення системи

сільськогосподарського кредиту для підвищення

товарності селянських господарств України у 1920-х рр. /

А. Г. Морозов // Уманська старовина. – 2016. – № 2. – С.

–34; Калініченко В. В. Селянське господарство України

в період непу : історико-економічне дослідження / В. В.

Калініченко. – Х. : Основа, 1997. – 400 с.

Калініченко В. В. Селянське господарство України в

доколгоспний період (1921 – 1929 рр.) / В. В. Калініченко.

– Х. : Основа, 1991. – 129 с.

Альтерман А. Розвиток хлібного господарства та

хлібної торгівлі України / А. Альтерман. – Х. : Радянський

селянин, 1928. – 44 с.

Кульчицький С. В. Комунізм в Україні : перше

десятиріччя (1919 – 1928 рр.). / С. В. Кульчицький. – К. :

Основи, 1996. – 396 с.

Башлай Г. Покупна сила українського села в зв’язку з

урожаєм 1924 р. / Г. Башлай // Земельник. – 1924. – № 2. –

С. 78–83.

Гуревич М. Б. Вопросы современного крестьянского

хозяйства Украины / М. Б. Гуревич. – Х. : ЦСУ УССР,

– 191 с.

Альтерман А. Сучасне зернове господарство України

та проблеми його товарності / А. Альтерман. – Х. :

Радянський селянин, 1929. – 110 с.

Левенштам М. Диференціяція селянського

господарства України / М. Левенштам // Земельник. – 1924.

– № 3. – С. 8–19.

Збірник статистично-економічних відомостей про

сільське господарство України. – Х. : Держвидав

«Господарство України», 1930. – Вип. ІІ. – 146 c.

Вольф М. М. Перспективы восстановления и

развития сельского хозяйства Украины // Українська

сільськогосподарська газета. – 1923. – Ч. 3. – С. 7–12.

Шлихтер А. Г. Пути развития сельского хозяйства в

системе индустриализации страны / А. Г. Шлихтер. – Х. :

Пролетарий, 1927. – 65 с.

Україна в цифрах. 1927 / за ред. Н. А. Авдієнка. – Х. :

ЦСУ УССР, 1927. – 132 с.

Блаславский И. Внешняя торговля Украины в 1923/

г. / И. Блаславский // Хозяйство Украины. – 1924. – № 1.

– С. 104–117.

Сільський господар. – 1925. – № 5–6. – С. 12, 58.

Постанови Всеукраїнської організаційноінструкторської наради сільськогосподарської кооперації

(15–21 грудня 1927 р.). – Х. : Сільський господар, 1928. –

с.

Морозов А. Г. Село і гроші. Українська кредитна

кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. – Черкаси :

НДІТЕХІМ, 1993. – 274 с.

Сільський господар. – 1923. – № 10–11. – С. 16, 54.

Чистосортове насіння поширюється // Радянський

селянин. – 1928. – № 2. – С. 33.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language