УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО НАДДНІПРЯНЩИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У ВІЗІЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ: МІЖ ТРАДИЦІЄЮ І МОДЕРНОМ

Я. Л. Платмір

Abstract


Досліджено вузол складних проблем, пов’язаних із
еволюцією українського селянства Наддніпрянщини, його
місцем у зразках модернізаційних уявлень і способах
мислення інтелігенції кінця ХІХ – початку (перших
десятиліть) ХХ ст. Автор стверджує, що окремі аспекти
напрацьованої тоді інтелектуальної продукції є
затребуваними для розуміння сучасних суспільних процесів
в Україні.


Keywords


візія, інтелігенція, селянство, село, Україна, Наддніпрянщина, модернізація.

References


Шамара С. О. Сільська інтелігенція Наддніпрянської

України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. :

соціально-психологічні та етнокультурні характеристики :

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук :

спец. 09.00.12. – «Українознавство» / С. О. Шамара ;

Київський національний університет ім. Т. Шевченка. –

К/, 2008. – 20 с.

«Незручний клас» у модернізаційних проектах : форум

/ А. Ґраціозі, Ю. Присяжнюк, Д. Бовуа, О. Михайлюк,

С. Токць, А. Заярнюк // Україна Модерна. – 2010. –

№ 6 (17): Безмежне село... – С. 9–44.

Калінкіна С. А. «Великий перелом» на селі. Фінал

селянської революції (1929–1933 рр.) / С. А. Калінкіна,

С. В. Корновенко, С. В. Маркова, Н. Р. Романець. –

Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – 300 с.

Драч О. О. Характерні особливості учнівського

контингенту народних шкіл Наддніпрянщини у другій

половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. О. Драч //

Український селянин. – Черкаси, 2003. – Вип. 7. – С. 30–

Бойко Я. В. Заселение Южной Украины. 1860–

гг. / Я. В. Бойко. – Черкассы : Сіяч, 1993. – 252 с.

Фареній І. А. Вплив просвітницької діяльності

кооперації на соціальний та культурний розвиток

українського селянства (початок ХХ століття) /

І. А. Фареній // Український селянин. – Черкаси, 2001. –

Вип. 3. – С. 195–198.

Нечитайло В. В. Становлення селянського

господарства фермерського типу в Україні : історична

ретроспектива і сучасний стан : дис. на здобуття наук.

ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 – «Історія України»

/ В. В. Нечитайло ; НАН України, Ін-т українознавства

ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2006. – 453 арк.

Присяжнюк Ю. Українське селянство

Наддніпрянської України : соціоментальна історія другої

половини ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. Присяжнюк. –

Черкаси : «Вертикаль», вид. ПП Кандич С. Г., 2007. –

с.

Винниченко В. Краса і сила / В. Винниченко. – К. :

Дніпро, 1989. – 752 с.

Лазуренко В. Каравани українського степу //

В. Лазуренко, Ю. Вовкотруб. – Черкаси : Ваш Дім,

– 92 с.

Коцюбинський М. Повісті, оповідання (1897–1908) /

М. Коцюбинський // Твори в сети томах. – Т. 2. – К. : Наук.

думка, 1974. – 384 с.

Кропивницький М. Старі сучки й молоді парості /

М. Кропивницький. / Фонд бібліотеки української

літератури України. [Електронний ресурс] – Режим

доступу : https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.2690


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language