НАГОРОДОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ УРЯДІВ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.: ПРОЕКТИ ТА РЕАЛІЇ

Г. М. Голиш, Л. Г. Лисиця

Abstract


У запропонованій розвідці на основі документальних джерел проаналізовано нагородотворчу діяльність національних урядів періоду Української революції 1917–1921 рр. З’ясовано труднощі перебігу цього важливого в державотворенні процесу та встановлено причини, які
завадили реалізації переважної більшості урядових проектів. Подано опис найголовніших суб’єктів нагородотворення та містяться рекомендації владним структурам повернути в ряд державних нагород України орден Визволення та Залізний хрест. Констатовано потребу подальшої розробки на макро- та мікрорівнях на основі документальних джерел проблему нарогодотворчої діяльності національних урядів.


Keywords


нагорода, відзнака, орден, хрест, медаль, тризуб, ступінь, стрічка, нагородна спадщина, проект, статут

References


Нагороди України: історія, факти, документи : в 3 т. / Д. Табачник, І. Безгін, В. Бузало, М. Дмитрієнко [та ін.]. – Т. 1. – Київ : Українознавство, 1996. – 288 с.

Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини : у 2 кн. / Д. Табачник, В. Бузало, В. Воронін, М. Дмитрієнко. – Київ : Либідь, 2004. – Кн. 1. – 479 с.

Нестеренко П. Нагороди України доби визвольних змагань 1917–1920 рр. / П. Нестеренко // Допоміжні історичні дисципліни геральдика, фалеристика : навч. посіб. – Київ : Кондор, 2014. – С. 367–382.

Чмир М. В. Військові нагороди в Західноукраїнській Народній Республіці (1918–1919 рр.) / М. В. Чмир // Український історичний журнал. – 1999. – № 5. – С. 50– 56.

Гломозда К. Відзнаки Українського війська доби Визвольних Змагань / К. Гломозда // Історія українського

війська. – Львів : Cвіт, 1996. – С.825–827.

Державні нагороди Української Народної Республіки // енциклопедія історії України. – Т. 2: Г-Д. – Київ : Наукова думка, 2005. – С.361–362.

Фалеристика // Спеціальні історичні дисципліни : довід.: навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко, Т. А. Балабушевич [та ін]. – Київ : Либідь, 2008. – С.486–494.

Нагороди УНР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki. – Назва з екрану.

Діло (Львів). – 1918. – 6 листопада.

Закон УНР про встановлення відзнак Республіки, Слава

України, відзнак на вшанування учасників протигетьманського повстання та про заборону носити

зовнішні відзнаки колишньої Російської імперії // Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини: у 2 кн. / Д. Чабачник, В. Бузало, В. Воронін, М. Дмитрієнко [та ін.]. – Київ : Либідь, 2004. – Кн. 1. – С. 84.

Проект статуту бойового хреста Республіки // Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини. – Київ : Либідь, 2004. – Кн. 1. – С. 92.

Проект опису бойового хреста Республіки // Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини. – Київ : Либідь, 2004. – Кн. 1. – С. 93–94.

Проект опису бойової медалі «Республіки» // Українська

фалеристика: з історії нагородної спадщини. – Київ : Либідь,

– Кн. 1. – С. 94–95.

Розпорядження Ради Державних Секретарів Західної області УНР про встановлення відзнак Тризуб з вінцем, Медалі Тризуба, Оружний тризуб та Хрест учасництва

для відзначення борців за справу Української Народної

республіки // Нагороди України: історія, факти, документи : в 3 т. / Д. Табачник, І. Безгін, В. Бузало, М. Дмитрієнко [та ін.]. – Т. 1. – Київ: Наукова думка, 1996. – С. 87–91.

Наказ Головної команди війська УНР про встановлення в українській армії ордена Визволення і відзнаки Залізний хрест // Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини. – Київ : Либідь, 2004. – Кн.1. – С.95–96.

Статут ордена Визволення // Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини. – Київ: Либідь, 2004. – Кн. 1. – С. 96–101.

Статут відзнаки Залізного хреста за похід і бої з 6 грудня 1919 р. по 6 травня 1920 р. // Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини. – Київ : Либідь, 2004. – Кн. 1. – С. 102–104.

Проект статуту ордена Республіки Української Народної Республіки // Українська фалеристика: з історії нагородної спадщини. – Київ : Либідь, 2004. – Кн. 1. – С.104–108.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language