КОНЦЕПЦІЯ «СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ МИХАЙЛА ПОКРОВСЬКОГО

І. А. Фареній

Abstract


У статті порушено тему формування концепції селянської революції і розкриває її зміст в інтерпретації Михайла Покровського.
Соціальною основою селянської революції, з точки зору вченого, виступала своєрідність капіталістичної трансформації аграрного сектора економіки у
східнослов’янських народів, яка можлива лише на базі селянського господарювання. Поміщицько-самодержавний лад не сприяв цьому, що зумовило цикл селянських революцій, який розпочався в ХVІ ст. і
продовжився в наступні епохи. На початок ХХ ст. припав черговий етап селянської революції, яка в 1917 р. вирішила аграрне питання на користь селянства. Результати цієї революції зумовили проведення в 20-х рр. ХХ ст.
економічної політики в його інтересах. М. Покровський вважав, що майбутнє радянської влади та будівництва соціалізму в СРСР залежало від урахування наслідків селянської революції 1917 р.
Забуття концепції селянської революції в історіографії відбулося внаслідок репресій проти наукової школи М. Покровського в 1930-х рр.


Keywords


селянство, селянська революція, аграрна революція, В. Данилов, М. Покровський.

References


Данилов В.П. Крестьянская революция в России, 1902-1922 гг. [Електронний ресурс] / В.П.Данилов. – Код доступу: http://ladim.org/st007.php

Данилов В.П. Судьбы сельского хозяйства в России [Електронний ресурс] / В.П.Данилов. – Код доступу: http:/

/ladim.org/st006.php

Данилов В.П. Истоки и начало деревенской трагедии. Сб. ст. [Електронний ресурс] / В.П.Данилов. – Код доступу: http://ladim.org/st008.php

Покровский М.Н. [Доклад на Втором Всероссийском съезде пролеткультов. 18 ноября 1921 г.] / М.Н.Покровский // Бюллетень 2-го Всероссийского съезда пролеткультов. – 1921. - №1. 18 ноября. – С.40-54.

Покровский М. Очерки русского революционного движения ХІХ – ХХ вв. Лекции, читанные на курсах секретарей уездных комитетов РКП(б) зимой 1923-1924

гг. / М.Н.Покровский. – Москва: Красная новь, 1924. – 223 с.

Покровский М.Н. Об Украине. Сборник статей и материалов / М.Н.Покровский; под ред. Н.Н.Попова; Укр. ассоц. марксо-лен. н.-и. институтов; Ин-т истории. – Киев: Соцэкиз Украины, 1935. – 168 с.

Покровский М.Н. Октябрьская революция. Сборник статей 1917-1927 / М.Н.Покровский. – Москва: Коммунистическая академия, 1929. – 419 с.

Покровский М.Н. Марксизм и особенности исторического развития России. Сборник статей 1922- 1925 гг. / М.Н.Покровский. – Ленинград: Прибой, 1925. – 143 с.

Крутиков В.В. Историография истории советского общества / В.В.Крутиков; Кировоградский гос. пед. институт им. А.С.Пушкина. – Кировоград: без изд., 1991. – 167 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language