ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ- ДЕМОКРАТИЧНОЇ СПІЛКИ РСДРП НА ЧЕРКАЩИНІ В 1905 – 1907 рр.

О. М. Федьков

Abstract


Розкрито, що у 1905 – 1907 рр. у місті Черкаси та повіті набув широкого розмаху соціал-демократичний рух. Починаючи з березня 1906 р. місцеві осередки РСДРП підпорядковувалися Українській соціал-демократичній спілці. Черкаська організація була однією з найпотужніших у складі Спілки. Вона використовувала різноманітні форми та методи революційної роботи. Результатом діяльності УСДС став високий рівень соціал-демократичної свідомості черкаських робітників і селян, рух яких набув планомірності та організованості.

Keywords


Російська соціал-демократична робітнича партія, меншовизм, Українська соціал- демократична спілка, Спілка, УСДС, Черкащина, революція, робітники, селяни.

References


Павко А. І. Політичні партії, організації в Україні, зародження, еволюція, діяльність, історична доля Кінець ХІХ століття – лютий 1917 р. Монографія / А. І. Павко. – Київ: Іван Федоров, 1999. – 248 с.

Кривобок О. П. Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: монографія / О. П. Кривобок. Ніжин. держ. ун-т ім. М. В. Гоголя. – Ніжин: НДУ, 2011. – 202 с.

Федьков О. М. Політичні партії і селянство в 1905– 1907 роки: Монографія / О. М. Федьков. – Кам’янець- Полільський: Абетка-Нова, 2007. – 248 с.

Мартиненко Н. М. Діяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907– 1914 рр.): автореф. дис. ... канд іст. наук: 07.00.01 / Наталія Миколаївна Мартиненко; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 25 с.

Голікова О. М.Меншовики в Україні у роки революції і громадянської війни (1917– 1920 рр.): автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 /Олена Михайлівна Голікова; Харківський національний університет імені В. Каразіна. – Харків, 2000. – 20 с.

Чепурко О. О. Ідейні погляди та діяльність меншовиків Катеринославської губернії в 1903– 1907 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Олександр Олексійович Чепурко; Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 24 с.

Федьков О. М. Російський соціал-демократ Ісак Біск і утворення Української соціал-демократичної спілки / О. М. Федьков // Питання історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. – Т. 24. – С. 256-275.

Федьков О. М. Становлення Української соціал-Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2014. – Т. 24. – С. 240-254.

Федьков О. М. «Товариш Павлов» і розкол РУП / О. М. Федьков // Укр. іст. журнал. – 2015. – № 3. – С. 88-107.

Российский государственный архив Российской Федерации (далі – РГАСПИ). – Ф. 278. – Оп. 1. – Ед. хр. 714.

Центральний державний історичний архів України в місті Києві (далі – ЦДІАУК). – Ф.274. – Оп. 1. – Спр. 1049.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1292.

ЦДІАУК. – Ф. 275. – Оп. 1. – Спр. 907.

ЦДІАУК. – Ф. 318. – Оп. 1. – Спр. 704.

Государственный архив Российской федерации (далі – ГАРФ). – Ф. 102 ДП ОО. – 1906, І отд.. – Оп. 234. – Д. 9, ч. 7, ч. 2.

ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 855. – Спр. 246.

ЦДІАУК. – Ф. 318. – Оп. 1. – Спр. 1716.

Киевское слово. – 30 ноября 1905. – С. 2.

ГАРФ. – Ф. 102 ДП ОО. – 1906 / І отд. – Оп. 235. – Д. 25, ч. 68.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1052 а.

ЦДІАУК. – Ф. 318. – Оп. 1. – Спр. 765.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2056.

ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 856. – Спр. 352.

Риш А. Очерки по истории украинской социал-демократической «Спилки» / А. Риш. – Харьков: Пролетарий, 1926. – 141 с.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1419.

ЦДІАУК. – Ф. 276. – Оп. 1. – Спр. 85.

ЦДІАУК. – Ф. 318. – Оп. 1. – Спр. 1720.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2034.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2009.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2010.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1720.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1989.

ЦДІАУК. – Ф. 276. – Оп. 1. – Спр. 86.

ГАРФ. – Ф. 102 ДП, 4-Д. – Оп. 1907. – Д. 131.

ЦДІАУК. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2054.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language