Налагодження ветеринарної протиепізоотичної роботи у тваринницькій галузі сільського господарства України в 1943 - 1945 рр.

Main Article Content

О. Г. Перехрест

Abstract

У статті проаналізовано важливий складник у справі відродження тваринницької галузі – налагодження ветеринарної протиепізоотичної роботи. Схарактеризовано заходи щодо відновлення мережі ветеринарних закладів і служб, ліквідації та профілактики хвороб худоби, описано проблеми, труднощі й результати в цій справі.

Article Details

How to Cite
Перехрест, О. Г. (2015). Налагодження ветеринарної протиепізоотичної роботи у тваринницькій галузі сільського господарства України в 1943 - 1945 рр. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/822
Section
Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.

References

1. Перехрест О. Г. Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) : наукове видання / О. Г. Перехрест ; НАН України. Ін-т історії України. – К., 2010. – 150 с. (Серія «Україна. Друга світова війна. 1939 – 1945»); його ж. Українське село в 1941 – 1945 рр.: економічне та соціальне становище. Монографія / НАН України. Ін-т історії України. – Черкаси: ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2011. – 668 с.

2. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. Р-27. – Оп. 17. – Спр. 8882.

3. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 62.

4. Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р-791. – Оп. 2. – Спр. 1200.

5. ЦДАВО України. – Ф. Р-27. – Оп. 17. – Спр. 11395; Спр. 11399.