РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Main Article Content

О. Г. Перехрест

Abstract

У статті розглянуто комплекс питань, що стосуються релігійного життя в українському селі в умовах нацистської окупації.

Article Details

How to Cite
Перехрест, О. Г. (2016). РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ. Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1019
Section
Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry

References

Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні. 1943 – 1946 / О.Є. Лисенко. – К. : Вид-во Ун-ту історії України НАНУ, 1998. – 404 с.

Волошин Ю.В. Українська православна церква в роки нацистської окупації (1941 – 1944 рр.) / Ю.В. Волошин. – Полтава : [б. в.], 1997. – 126 с.

Гордієнко В.В. Німецько-фашистський режим і православні конфесії в Україні / В.В. Гордієнко // Укр. іст. журн. – 1998. – № 3. – С. 107 – 119.

Лисенко О.Є. Релігійне життя в Україні (1941 – 1945) / О. Лисенко, М. Михайлуца, І. Поїздник // Україна в Другій світовій війні : погляд з ХХІ ст. У двох книгах. – К. : Наукова думка, 2011. – Кн. друга. – С. 177–230.

Беркгоф К. Чи було релігійне відродження в Україні під час нацистської окупації / К. Беркгоф // Укр. іст. журн. – 2005. – № 3. – С. 16–36 та ін.

ЦДАВО України. – Ф. 3206. – Оп. 1. – Спр. 46.