Професор Черевань - дослідник аграрної історії

Main Article Content

Г. Т. Капустян

Abstract

Йдеться про Череваня Антона Самійловича, першого доктора історичних наук, професора на Полтавщині, про становлення його як історика-професіонала у російських університетах, куди його закинула дисидентська доля як неблагонадійного після перебування у німецькому полоні у роки Другої світової війни.

Article Details

How to Cite
Капустян, Г. Т. (2014). Професор Черевань - дослідник аграрної історії. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/724
Section
Аграрна історія в іменах

References

1. Лейбович О. В городе М. Очерки социальной повседневности советской провинции. / О. Лейбович. – М.: «РОССПЭН», 2008.

2. Черевань А.С. Очерки истории социально-экономического и правового положения государственных крестьян Урала и Европейского Севера России до реформы П.Д.Киселева. / А.С. Черевань: Автореф. дис. .. д.и.н. – Киев,1968.

3. Єрмак О.П. Життєвий і творчий шлях А.С. Череваня / О.П. Єрмак // Перші Череванівські читання. Зб. матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Полтава: ІОЦ ПДУ, 2007.