Сучасна українська історіографія податкової політики в українському селі (1917 - 1921 рр.)

Main Article Content

В. А. Іващенко

Abstract

Проаналізовано історіографію податкової політики в українському селі у 1917 – 1921 рр. Висвітлено динаміку вивчення податкової політики в українському селі сучасними українськими науковцями. Сучасну історіографію податкової політики розділено за хронологією, виокремлено періоди. У кожному періоді згруповано науковий доробок за тематичним принципом.

Article Details

How to Cite
Іващенко, В. А. (2014). Сучасна українська історіографія податкової політики в українському селі (1917 - 1921 рр.). Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/709
Section
Історіографія аграрної історії: основні здобутки останніх десятиліть

References

1. Семенко В. І. Історія Східної України: Поновлення кайданів (1917–1922 рр.) / В. І. Семененко. – Х., 1995..

2. Сергійчик В. І. Українська соборність: відродження українства в 1917–1920 рр. / В. І. Сергійчик. – К., 1999.

3. Симоненко Р. Г. Нариси історії виконавчої влади в Україні 1917–1918 р. / Гол. ред. С. В. Кульчицький. – К., 2000.

4. Кудлай О.Б. Центральна Рада – Тимчасовий уряд: боротьба за автономію (березень – жовтень 1917 р.) : дис. … кандидата іст. наук : 07.00.01 / Кудлай Олександра Борисівна. – К., 1997.

5. Левицький К. Великий Зрив (До історії української державності від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів) / К. Левицький. – Львів., 1931.

6. Харченко Т. О. Становлення місцевих органів виконавчої влади та самоврядування в Українській Державі (квітень – грудень 1918 р.) : дис. … кандидата іст. наук : 07.00.01 / Харченко Тетяна Олексіївна. – Полтава, 2000.

7. Яблонський В. М. Директорія УНР. Формування засад Української Державності в 1918–1920 рр. : дис. … кандидата іст. наук : 07.00.01 / Яблонський Василь Миколайович. – К., 1998. 8. Мякота С.В. Економічна політика уряду Української Держави (травень – грудень 1918 р.) : дис. … кандидата іст. наук : 07.00.01 / Мякота Світлана Євгеніївна. – Х., 2002.

9. Солдатенко В. Українська революція (концепція та історіографія (1918–1920 рр.)) / В. Солдатенко. – К.: Просвіта, 1999.

10. Солдатенко В. Ф. Українська революція : історичний нарис / В. Солдатенко. – К., 1999.

11. Кульчицький С. В. Нотатки про українські революції / С. В Кульчицький. – К., 2001.

12. Копиленко О. Л. Держава і право України 1917–1920 рр. / О. Л. Копиленко , М. Л. Копиленко. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.

13. Копиленко О. Л. ,,Сто днів” Центральної Ради / О. Л. Копиленко. – К., 1992.

14. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада : навч. посіб. / В. Ф. Верстюк. – К., 1997.

15. Мироненко О.М. Світоч української держави: Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради / О. М. Мироненко. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Акад. правових наук України. – К., 1995.

16. Реєнт О. П. Українська революція і робітництво: соціально-політичні і економічні зміни 1917–1920 рр. / О.П. Реєнт. – К., 1996.

17. Турченко Ф. Г. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець XIX ст. – 1921 р.). Історичні нариси / Ф. Г. Турченко. – К., 2003. 

18. Атоян О. Н. В конфликте с государством: крестьянское правосознание на Украине 1917–1919 гг. / О. Н. Атоян. – Луганськ., 2003.

19. Панченко П. П. Сторінки історії України (Українське село) / П. П. Панченко. – К., 1995.

20. Мороз О. Українське селянство першої половини XX ст. Трагедія і героїзм / О. Мороз, С. Злупко. – Львів., 1997.

21. Хміль І. В. Аграрна революція в Україні березень 1917 – квітень 1918 рр. / І. В. Хміль. – К., 2000.

22. Сажко В. В. Аграрне питання в Україні на початку XX ст. : історико політичний аспект / В. В. Сажко. – Полтава., 2006.

23. Лозовий В. С. Аграрна політика директорії УНР і її реалізація на Поділлі (1919 р.) : навч.-метод. посіб. / В. С. Лозовий. – Кам’янець-Подільський., 2004.

24. Лозовий В. С. Внутрішня та зовнішня політика Директорії УНР (Кам’янецька доба) / В. С. Лозовий. – К. – Кам’янець-Подільський., 2005.

25. Лозовий В.С. Кам’янецька доба Директорії УНР (червень – листопад 1919 р. : дис. … кандидата іст. наук: 07.00.01 / Лозовий Віталій Станіславович. – К., 1998.

26. Аграрна політика в Україні періоду національно- демократичної революції (1917–1921 рр.) / Н. А. Ковальова., С. В. Корновенко, Б. В. Малиновський, О. В. Михайлюк, А. Г. Морозов. – Черкаси., 2007.

27. Волковинський В. Нестор Махно: легенди і реальність / В. Волковинський. – К., 1994.

28. Захарченко П. У поході за волею / П. Захарченко, Н. Земзюліна, О. Нестеров. – К., 2000.

29. Борисов В. И. Хлеб, война, революция: Продовольственная политика на Юге Росии в период Первой мировой войны и революции (1914–1918) / В. И. Борисов, А. А. Чернобаев. – Луганськ : Без вид., 1997.

30. Куташев І. В. Селянський рух в Україні (березень 1917 – квітень 1918 р.) : дис. … кандидата іст. наук: 07.00.01 / Куташев Ігор Вікторович. – К., 2002.

31. Малиновський Б. В. Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні 1918 р.: дис. … кандидата іст. наук : 07.00.02 / Малиновський Борис Володимирович. – Д., 2001.

32. Тимощук О. В. Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.) / О. В. Тимощук. – Х., 2000.

33. Нечай Н. В. Нариси з історії оподаткування / Н. В. Нечай. – К., 2002.

34. Гай-Нижник П. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П. Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) : дис. … кандидата іст. наук : 07.00.01 / Гай-Нижник Павло Павлович. – К., 2000.

35. Гай-Нижник П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української держави, УССР (1917–1930 рр.) / П. Гай-Нижник. – К., 2006.

36. Гай-Нижник П. Теоретичні засади фінансової системи Української Держави у 1917–1919 рр. / П. Гай-Нижник // УІЖ. – 1998. – № 4. – С.3–17.

37. Гай-Нижник П. Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) : дис. … доктора іст. наук : 07.00.01 / Гай-Нижник Павло Павлович. – К., 2008.

38. Ярошенко П.О. Історія оподаткування: навчальний посібник / П. О. Ярошенко, П. В. Мельник. – Ірпінь., 2004.

39. Жвалюк В.Р. Податкові органи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: Організаційно-правові засади діяльності / За наук. ред. проф. О.Н. Ярмиша. – К., 2001.

40. Тлущак Ю. М. Податкові органи України на початку 1918 р. як наступних акцизних управлінь Російської імперії / Ю. М. Тлущак // Матеріали ІІ звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького та курсантського складу Кримського факультету університету внутрішніх справ. – Сімферополь., 2000. – С. 26–33.

41. Тлущак Ю. М. Формування правової традиції у сфері податкування та її втілення у розбудові національної державності : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.01 / Юрій Мар’янович Тлущак. – Сімферополь, 2004.

42. Юрченко В. М. Правове регулювання оподаткування в Україні (1917–1929 рр.) : дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.01. / Юрченко Володимир Миколайович. – Харків, 2004.