НЕСТОР МАХНО Й УКРАЇНА: ДО ПРОБЛЕМИ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ «СЕЛЯНСЬКОГО БАТЬКА»

Main Article Content

В. В. Масненко

Abstract

У статті розглянуто самоідентифікацію Нестора Івановича Махна (Михненка) і місце в ній України. Вивчено погляди Н. Махна на формування патріотизму. Доведено, що селянське походження було визначальним у формуванні його основних ідейних цінностей.

Article Details

How to Cite
Масненко, В. В. (2019). НЕСТОР МАХНО Й УКРАЇНА: ДО ПРОБЛЕМИ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ «СЕЛЯНСЬКОГО БАТЬКА». Ukrainian Peasant, (21). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3412
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events

References

Истории от Олеся Бузины: Махновщина – мать

порядка. 9.08.2014. [Електронний ресурс] режим доступа:

https://buzina.org/publications/1358-mahno.html#top

Истории от Олеся Бузины: Махно в гостях у Ленина.

[Електронний ресурс] режим доступа: https://buzina.org/

povtorenie/1795-mahno.html#top

Павленко С. Махно как карнавальная фигура

украинской идеологии // Фонд стратегической культуры

[Електронний ресурс] режим доступа: https://

www.fondsk.ru/news/2019/04/11/mahno-kak-karnavalnajafigura-ukrainskoj-ideologii-47972.html

Винниченко В. Відродження нації (Історія української

революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]). – К.; Відень,

– Ч. ІІІ. – 535 с.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і

організацію українського монархізму // Його ж. Твори.

Політологічна секція. – К., Філадельфія: Ін-т

Східноєвропейських досліджень НАН України;

Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В.К. Липинського,

– Т.6. – Кн.1. – 470 с.

Кубанин М. И. Махновщина : крестьянское движение

в Степной Украине в годы Гражданской войны / Истпарт,

Отд. по изуч. истории Окт. революции и ВКП(б). –

Ленинград : Прибой, [1926]. – 228 с.

Махно Н. И. Махновщина и ее вчерашние союзники –

большевики (Ответ на книгу М. Кубанина «Махновщина»)

Издание «Библиотеки Махновцев». Париж 1928 // На

чужбине 1923-1934 гг. Записки и статьи / Подб. и пред.

А. Скирда. – Париж : Громада, 2004. – С. 159-206.

Дубровський В. Батько Махно: український

національний герой. – Герсфельд, 1945. – 26 с.

Винар Л. Зв’язки Н.Махна з армiєю УНР (1918-1920)

// Розбудова держави. – 1953. – № 3. – С. 15-18.

Paliy Michael. The anarchism of Nestor Machno: An

aspect of Ukraine revolution. – London; New-York, 1976.

Sysyn Frank. Nestor Makhno and the Ukrainian

Revolution // The Ukraine, 1917-1921: A Study in Revolution.

– Cambridge-Massachusetts, 1977. – P. 271-304.

Скирда А. Нестор Махно казак свободы (1888-1934).

Гражданская война и борьба за вольные советы в Украине

-1921 / Пер. с фран. под ред. автора издания 1982 г. –

Париж, 2001. – 450 с.

Тимощук О. Чи варто Нестора Махна вважати

національним героєм України? // Кур’єр Кривбасу. – 1999.

– № 110. – С. 148–160.

Чоп В.М. Українське питання в історії махновського

руху // Історичний феномен Гуляйполя. Політична і

військова діяльність Нестора Махна. Матеріали науковотеоретичної конференції (Запоріжжя – Гуляйполе, 12-13

листопада 1998 р.). – Запоріжжя: Просвіта, 1998. – Ч. 1. –

С. 83-99.

Чоп В.М. «Шлях до волі» (Катеринослав) – перша

україномовна газета махновського руху // Гуманітарний

журнал. – 2004. – №1-2. – С. 188-192.

Чоп В.М. Союз і змова : обставини підписання і

розриву військово-політичної угоди РПАУ (махновців) та

УНР (вересень 1919р.) // Наукові праці історичного

факультету Запорізького національного університету. –

Запоріжжя, 2005. – Вип. ХIХ. – C. 206-221.

Шанин Т., Кондрашин В., Тархова Н. Введение //

Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918-

: Документы и материалы / Серия: Крестьянская

революция в России. 1902-1922 гг.: Документы и

материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина. – Москва:

РОССПЭН, 2006. – С. 5-34.

История Новороссии / отв. ред. В.Н. Захаров ; Рос.

ист. об-во ; Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. – М. : Центр

гуманитарных инициатив, 2017. – 864 с., 32 ил.

Белаш А.В., Белаш В.Ф. Дороги Нестора Махно

(Историческое повествование). – К. : РВЦ «Проза», 1993.

– 632 с.

Верстюк В. Махновщина: Селянський повстанський

рух на Україні (1918-1921). – К.: Наукова думка, 1991. –

с.

Аршинов П. История махновского движения. –

Запорожье: Дикое поле, 1995. – 239 с.

Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине.

-1921: Документы и материалы / Серия: Крестьянская

революция в России. 1902-1922 гг.: Документы и

материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина. – Москва:

РОССПЭН, 2006. – 1000 с.

Антонов-Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне:

в 4 т. – Москва ; Ленинград: Госвоениздат, 1933. – Т. 4. –

с.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революцій. – К. :

Темпора, 2003. – 608 с.

Махно Н. И. Записки Нестора Махно // На чужбине

-1934 гг. Записки и статьи / Подб. и пред. А. Скирда. –

Париж : Громада, 2004. – С. 19-53.

Махно Н.И. Мятежная юность (1888-1917).

Приложение: Группа «Дело труда» Большевистская

диктатура в свете анархизма. 1928 / Пред. А. Скирда. –

Париж : Громада, 2006. – 104 с.

Махно Н. Под ударами контр-революции (апрельиюнь 1918 г.). Кн. ІІ / Под. ред. тов. Волина – Париж: Изд.

Комитета Н. Махно, 1936. – 163 с.

Махно Н. Украинская революция (июль-декабрь 1918

г.). Кн. ІІІ / Под. ред. тов. Волина – Париж: Изд. Комитета

Н. Махно, 1937. – 184 с.

Махно Н. И. Великий Октябрь на Украине // На

чужбине 1923-1934 гг. Записки и статьи / Подб. и пред.

А. Скирда. – Париж : Громада, 2004. – С. 83-86.

Приймак О. М. Соціальний образ селянства Південної

України кінця XIX - початку XX століть // Український

селянин. – 2012. – Вип. 13. – С. 122-124.

Метт Ида. Воспоминания о Несторе Махно.

[Електронний ресурс] режим доступу : http://

www.makhno.ru/st/43.php

Чоп В. Рання біографія Нестора Махна: джерела та

історіографія // Записки науково-дослідної лабораторії

історії Південної України Запорізького державного

університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип.

– Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2008. – С. 162-180.

Бащицато. Махно говорел на ямболски діалект // Роден

край. – 1997. – 13 септември (№ 36).

В плену у батьки Махно (воспоминания

А.В. Бинецкого) // Нестор Махно. Крестьянское движение

на Украине. 1918-1921: Документы и материалы / Серия:

Крестьянская революция в России. 1902-1922 гг.:

Документы и материалы / Под ред. В. Данилова и

Т. Шанина. – Москва: РОССПЭН, 2006. – С. 800-822.

«Борьба с Махно в районе Александровска» (из

воспоминаний белогвардейского офицера А.В. Бинецкого)

// Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918-

: Документы и материалы / Серия: Крестьянская

революция в России. 1902-1922 гг.: Документы и

материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина. – Москва:

РОССПЭН, 2006. – С. 772-800.

Iрчан М. Махно та махнiвцi. Враження очевидця –

Кам’янець: Видання УСС, 1919. – 32 с.

Дневник жены Н.И.Махно Галины Кузьменко,

захваченный в бою 29 марта 1920 г. // Нестор Махно.

Крестьянское движение на Украине. 1918-1921: Документы

и материалы / Серия: Крестьянская революция в России.

-1922 гг.: Документы и материалы / Под ред.

В. Данилова и Т. Шанина. – Москва: РОССПЭН, 2006. –

С. 828-838.

Чоп В.М., Лиман І.І. «Вольный Бердянск»: місто в

період анархістського соціального експерименту (1918 –

роки). – Запоріжжя: РА «Тандем –У», 2007. – 478 с.

Паттерсон Шон. Махновський експеримент:

анархістський проект в умовах хаосу // Спільне. 2018.29.08.

[Електронний ресурс] режим доступа: https://

commons.com.ua/ru/mahnovskij-eksperiment/

Венгер Н. «Малорусский бунт» Нестора Махно и

«немецкий вопрос» в России: социально-психологический

анализ эскалации конфликта // Науковий вісник

Миколаївського національного університету імені

В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Вип. 3.30:

Історичні науки. – Миколаїв, 2011. – С. 199-218.

Patterson S. D. The Makhnos of Memory: Mennonite

and Makhnovist Narratives of the Civil War in Ukraine, 1917-

– Winnipeg: University of Manitoba, 2013. – 186 р.

Портнов А. Революция на периферии // Уроки истории

03.2017. [Електронний ресурс] режим доступа: http://

urokiistorii.ru/article/53713

Семанов С. H. Под черным знаменем. Жизнь и смерть

Нестора Махно // Роман-газета. – М., 1993. – №4. – С. 1–

Сергеев А. «Махно» статья из газеты «Известия» –

органа ВЦИК РСФСР. 6 апреля 1919 г. // Нестор Махно.

Крестьянское движение на Украине. 1918-1921: Документы

и материалы / Серия: Крестьянская революция в России.

-1922 гг.: Документы и материалы / Под ред.

В. Данилова и Т. Шанина. – Москва: РОССПЭН, 2006. –

С. 101-104.

Герасименко Н. В. Батько Махно. Мемуары

белогвардейца / Под ред. П.Е. Щеголева. – Москва ;

Ленинград, 1928. – 116 с.

Равич-Черкасский М. Махно и махновщина. –

Екатеринослав : Всеукр. изд-во. Екатеринославск. отд.,

– 20 с.

Махно Н. Русская революция на Украине (от марта 1917

г. По апрель 1919 год). Кн. І. – Париж, 1929. – 215 с.

Махно Н. И. Несколько слов о национальном вопросе на

Украине // На чужбине 1923-1934 гг. Записки и статьи / Подб.

и пред. А. Скирда. – Париж : Громада, 2004. – С. 70-72.