КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ЯК РЕДАКТОРА СЕЛЯНСЬКИХ ГАЗЕТ*

Main Article Content

В. В. Тельвак

Abstract

Статтю присвячено реконструкції культурної політики М. Грушевського як редактора й дописувача газет «Село» та «Засів». Доведено, що пріоритетом для М. Грушевського стала боротьба з неписемністю селян. Наголошено, що М. Грушевський багато сил спрямовував на формування політичної культури свого читача. Визначено, що найбільш активно М. Грушевський пропагував переваги автономічного ладу. З’ясовано, що найвагомішим виміром культурної політики для
М. Грушевського був її історичний складник. Свою історичну ідеологію вчений транслював у багатьох текстах, сфокусованих на персоналіях, історичних пам‘ятках і сюжетах. Доведено, що провідною рисою
історичної публіцистики М. Грушевського було намагання прищепити читачеві почуття соборності українських земель. Відтворено рецепцію діяльності
М. Грушевського в селянських газетах. У підсумку наголошено на об‘єктивному та серйозному ставленні М. Грушевського до обговорюваних питань та свідомому
униканні повчально-виховної риторики. Доведено, що це зробило «Село» та «Засів» справжньою школою національного самовиховання та зумовило популярність цих газет у широких читацьких колах.

Article Details

How to Cite
Тельвак, В. В. (2018). КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ЯК РЕДАКТОРА СЕЛЯНСЬКИХ ГАЗЕТ*. Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2829
Section
Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry

References

Ткаченко І. «Село» – перша українська суспільно-

політична селянська газета // Рукописна та книжкова

спадщина України. – К., 2005. – Вип. 10. – С. 91–104.

Ткаченко І. В. Публіцистика Михайла Грушевського на

сторінках тижневиків «Село» та «Засів» як джерело з

історії української селянсько-робітничої дореволюційної

періодики // Рукописна та книжкова спадщина України.

– К., 2015. – Вип. 19. – С. 344-352.

Панькова С. Михайло Грушевський і народна газета

«Село» у світлі мемуарних та епістолярних джерел //

Український історик. – 2004–2005. – № 3–4; 1. – С. 25–

Грушевський М. До наших читачів // Грушевський М.

Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори

(1907 – березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 233-234.

Грушевський М. Століття Фінляндії // Грушевський

М. Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори

(1907 – березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 237-238.

Грушевський М. Просвітні товариства і гуртки //

Грушевський М. Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-

політичні твори (1907 – березень 1917)». – Львів: Світ,

– С. 243-244.

Грушевський М. До наших читачів // Грушевський М.

Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори

(1907 – березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 282-283.

Грушевський М. На новий рік // Грушевський М. Твори:

У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори (1907 –

березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 258-259.

Грушевський М. Важна справа // Грушевський М. Твори:

У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори (1907 –

березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 276-277.

Грушевський М. Галицький сойм // Грушевський М.

Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори

(1907 – березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 374-377.

Грушевський М. До читальників // Грушевський М.

Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори

(1907 – березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 287.

Грушевський М. Чорна зграя // Грушевський М. Твори:

У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори (1907 –

березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 286.

Грушевський М. Князь Роман // Грушевський М. Твори:

У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори (1907 –

березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 318-319.

Грушевський М. Князь Костянтин Острозький //

Грушевський М. Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-

політичні твори (1907 – березень 1917)». – Львів: Світ,

– С. 296-297.

Грушевський М. Гетьман Петро Сагайдачний //

Грушевський М. Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-

політичні твори (1907 – березень 1917)». – Львів: Світ,

– С. 298-299.

Грушевський М. Гетьман Петро Дорошенко //

Грушевський М. Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-

політичні твори (1907 – березень 1917)». – Львів: Світ,

– С. 291-294.

Грушевський М. Павло Полуботок // Грушевський М.

Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори

(1907 – березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 312-315.

Грушевський М. Пам‘ятник Тарасу Шевченку //

Грушевський М. Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-

політичні твори (1907 – березень 1917)». – Львів: Світ,

– С. 328-336.

Грушевський М. Шевченко і українська минувшина //

Грушевський М. Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-

політичні твори (1907 – березень 1917)». – Львів: Світ,

– С. 324-327.

Грушевський М. Микола Костомаров // Грушевський

М. Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори

(1907 – березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 306-307.

Грушевський М. Пантелеймон Куліш // Грушевський

М. Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори

(1907 – березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 309-311.

Грушевський М. Іван Франко // Грушевський М. Твори:

У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори (1907 –

березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 288-289.

Грушевський М. Володимир Винниченко // Грушевський

М. Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори

(1907 – березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 290.

Грушевський М. Володимир Антонович // Грушевський

М. Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори

(1907 – березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 301-302.

Грушевський М. Іван Нечуй-Левицький // Грушевський

М. Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори

(1907 – березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 320-321.

Грушевський М. Олександр Кістяківський //

Грушевський М. Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-

політичні твори (1907 – березень 1917)». – Львів: Світ,

– С. 323.

Грушевський М. Селяни-мистці // Грушевський М.

Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори

(1907 – березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 305.

Грушевський М. Львів // Грушевський М. Твори: У 50

т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори (1907 –

березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 345-347.

Грушевський М. Болди // Грушевський М. Твори: У 50

т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори (1907 –

березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 343.

Грушевський М. Мстиславова церква в Володимирі-

Волинськім // Грушевський М. Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія

«Суспільно-політичні твори (1907 – березень 1917)». –

Львів: Світ, 2005. – С. 359-360.

Грушевський М. З Хмельниччини // Грушевський М.

Твори: У 50 т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори

(1907 – березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 361-363.

Грушевський М. Україна // Грушевський М. Твори: У

т. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори (1907 –

березень 1917)». – Львів: Світ, 2005. – С. 366-371.

Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. – Архів. – Т. І. – Листування. – Т. І (А-Ж). – Київ–Філадельфія,

– 959 с.

Гісцова Л. Листи Михайла Коцюбинського до Михайла

Грушевського // Записки НТШ. – Т. CCXXIV. Праці

Філологічної секції. – Львів, 1992. – С. 272-324.

Грушевський М. На українські теми. Недооцінювання

// Грушевський М. Твори: У 50 т. – Т. 2: Серія «Суспільно-

політичні твори (1907 – 1914)». – Львів: Світ, 2005. – С.

-188.

Грушевський М. Щоденник, 1910 р. // Український

історик. – 2002. – № 1-4. – С. 100-127.