ПОШИРЕННЯ ОПОЗИЦІЙНИХ ТА АНТИРАДЯНСЬКИХ ПРОКЛАМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 1920-Х РОКІВ

Main Article Content

О. М. Абразумова

Abstract

У статті розглянуто одну із форм громадсько-політичної активності українського селянства в період непу – поширення опозиційних та антирадянських прокламацій. Підкреслено, що численні листи, листівки
та звернення стали виявом вільної селянської ініціативи, однією з форм селянської революційності.

Article Details

How to Cite
Абразумова, О. М. (2018). ПОШИРЕННЯ ОПОЗИЦІЙНИХ ТА АНТИРАДЯНСЬКИХ ПРОКЛАМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 1920-Х РОКІВ. Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2825
Section
Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry

References

Суспільно-політичні настрої селян України в 1928-

рр. / Н. Бем // Науковий вісник Дипломатичної

академії України. – Київ, 2002. – Вип. 6. – С. 377-391.

Ганжа О. І. Українське селянство в період становлення

тоталітарного режиму (1917-1927) / О. Ганжа ; НАН

України, Інститут історії України. – Київ, 2000. – 208 с.

Дровозюк С. І. Словесні форми протесту українського

селянства проти сталінського терору в кінці 20-х – на

початку 30-х років: історіографія проблеми / С. Дровозюк

// Український селянин : Зб. наук. праць. – Черкаси, 2002.

– Вип. 6. – С. 24-27.

Капустян Г. Т. Дві «правди» або українське село в

двадцятих роках двадцятого століття / Г. Капустян. –

Кременчук, 2003. – 324 с.

Чорнопиский М. Фольклорна політична сатира 20-х

років ХХ століття у записах Сергія Єфремова / М.

Чорнопиский. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка,

– 170 с.

Центральний державний архів громадських об’єднань

України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2316. –

Арк. 10.

Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). –

Ф. Р. 185. – О. 2. – Спр. 11. – Арк. 320.

ДАЧО. – Ф. Р. 184. – О. 1. – Спр. 48. – Арк. 285.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2239. – Арк. 48.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2824. – Арк. 23.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2779. – Арк. 50.

Центральний державний архів вищих органів влади

та управління України. – Ф. 1. – О. 5. – Спр. 154. – Арк. 6.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2906. – Арк. 3.