Проблема інтеграції земельних громад українського селянства в систему громадсько-політичних організацій радянського суспільства

О. М. Абразумова

Abstract


Розкрито співіснування демократичної за своєю суттю земельної громади українського села та міцніючого більшовицького режиму в 1920-х роках. З’ясовано спробу інтеграції інституту традиційних земельних громад в систему громадсько-політичних організацій радянського суспільства в роки нової економічної політики.


Keywords


земельна громада, неп, самоврядування, громадська активність, селянство.

References


1. Анісімов В. В. Земельні громади України (1921-1929 роки) : дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / В. Анісімов. – К., 1997. – 162 с.

2. Калініченко В. Селянське господарство України в період непу: Історико-економічне дослідження / В. Калініченко. – Х. : Основа, 1997. – 400 с.

3. Олійник В. М. Розвиток селянського самоврядування в 1921-1929 роках : автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / В. Олійник. – Черкаси, 2005. – 21 с.

4. Свистович С. М. Громадські об’єднання України в політиці більшовицького режиму (20-30-х рр. ХХ ст.) : дис… д-ра іст. наук : 07.00.01 / С. Свистович. – К., 2007. – 596 с.

5. Степанчук Ю. С. Діяльність громадських і політичних об’єднань УСРР у контексті соціальної політики більшовицького режиму в 1920-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. : дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / Ю. Степанчук. – Черкаси, 2006. – 220 с.

6. Котляр Ю. В. Організації селян на Півдні України в 1921-1928 рр. / Ю. Котляр // Український селянин: зб. наук. праць. – Черкаси, 2004. – Вип. 8. 

7. Земельний кодекс УССР. – Х. : Наркомзем, 1923. – 31 с. 8. Капустян Г. Т. З історії самоврядування в українському селі в 20-ті роки / Г. Т. Капустян // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету: зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2005. – №19.

9. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2062. – 9.02.1925 – 4.12.1925.

10. ЦДАГОУ. – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2117. – 25.07. – 10.10.1925.

11. ЦДАГОУ. – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2524. – 12.01. – 16.11.1927.

12. Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1927 рік. – Харків: Укрголовліт, 1927. – 820 с.

13. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК : Ч.1. 1898-1925. Изд. 7-е – М. : Госиздполит, 1953. – 952 с.

14. Громенко І. Земельні громади України, 1927 – 1929 / І. Громенко // Український історичний журнал. – 1972. – №9.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language