Сучасна українська історіографія податкової політики в українському селі (1917 - 1921 рр.)

В. А. Іващенко

Abstract


Проаналізовано історіографію податкової політики в українському селі у 1917 – 1921 рр. Висвітлено динаміку вивчення податкової політики в українському селі сучасними українськими науковцями. Сучасну історіографію податкової політики розділено за хронологією, виокремлено періоди. У кожному періоді згруповано науковий доробок за тематичним принципом.


Keywords


податкова політика, українське село, сучасна історіографія, українські історики.

References


1. Семенко В. І. Історія Східної України: Поновлення кайданів (1917–1922 рр.) / В. І. Семененко. – Х., 1995..

2. Сергійчик В. І. Українська соборність: відродження українства в 1917–1920 рр. / В. І. Сергійчик. – К., 1999.

3. Симоненко Р. Г. Нариси історії виконавчої влади в Україні 1917–1918 р. / Гол. ред. С. В. Кульчицький. – К., 2000.

4. Кудлай О.Б. Центральна Рада – Тимчасовий уряд: боротьба за автономію (березень – жовтень 1917 р.) : дис. … кандидата іст. наук : 07.00.01 / Кудлай Олександра Борисівна. – К., 1997.

5. Левицький К. Великий Зрив (До історії української державності від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів) / К. Левицький. – Львів., 1931.

6. Харченко Т. О. Становлення місцевих органів виконавчої влади та самоврядування в Українській Державі (квітень – грудень 1918 р.) : дис. … кандидата іст. наук : 07.00.01 / Харченко Тетяна Олексіївна. – Полтава, 2000.

7. Яблонський В. М. Директорія УНР. Формування засад Української Державності в 1918–1920 рр. : дис. … кандидата іст. наук : 07.00.01 / Яблонський Василь Миколайович. – К., 1998. 8. Мякота С.В. Економічна політика уряду Української Держави (травень – грудень 1918 р.) : дис. … кандидата іст. наук : 07.00.01 / Мякота Світлана Євгеніївна. – Х., 2002.

9. Солдатенко В. Українська революція (концепція та історіографія (1918–1920 рр.)) / В. Солдатенко. – К.: Просвіта, 1999.

10. Солдатенко В. Ф. Українська революція : історичний нарис / В. Солдатенко. – К., 1999.

11. Кульчицький С. В. Нотатки про українські революції / С. В Кульчицький. – К., 2001.

12. Копиленко О. Л. Держава і право України 1917–1920 рр. / О. Л. Копиленко , М. Л. Копиленко. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.

13. Копиленко О. Л. ,,Сто днів” Центральної Ради / О. Л. Копиленко. – К., 1992.

14. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада : навч. посіб. / В. Ф. Верстюк. – К., 1997.

15. Мироненко О.М. Світоч української держави: Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради / О. М. Мироненко. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Акад. правових наук України. – К., 1995.

16. Реєнт О. П. Українська революція і робітництво: соціально-політичні і економічні зміни 1917–1920 рр. / О.П. Реєнт. – К., 1996.

17. Турченко Ф. Г. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець XIX ст. – 1921 р.). Історичні нариси / Ф. Г. Турченко. – К., 2003. 

18. Атоян О. Н. В конфликте с государством: крестьянское правосознание на Украине 1917–1919 гг. / О. Н. Атоян. – Луганськ., 2003.

19. Панченко П. П. Сторінки історії України (Українське село) / П. П. Панченко. – К., 1995.

20. Мороз О. Українське селянство першої половини XX ст. Трагедія і героїзм / О. Мороз, С. Злупко. – Львів., 1997.

21. Хміль І. В. Аграрна революція в Україні березень 1917 – квітень 1918 рр. / І. В. Хміль. – К., 2000.

22. Сажко В. В. Аграрне питання в Україні на початку XX ст. : історико політичний аспект / В. В. Сажко. – Полтава., 2006.

23. Лозовий В. С. Аграрна політика директорії УНР і її реалізація на Поділлі (1919 р.) : навч.-метод. посіб. / В. С. Лозовий. – Кам’янець-Подільський., 2004.

24. Лозовий В. С. Внутрішня та зовнішня політика Директорії УНР (Кам’янецька доба) / В. С. Лозовий. – К. – Кам’янець-Подільський., 2005.

25. Лозовий В.С. Кам’янецька доба Директорії УНР (червень – листопад 1919 р. : дис. … кандидата іст. наук: 07.00.01 / Лозовий Віталій Станіславович. – К., 1998.

26. Аграрна політика в Україні періоду національно- демократичної революції (1917–1921 рр.) / Н. А. Ковальова., С. В. Корновенко, Б. В. Малиновський, О. В. Михайлюк, А. Г. Морозов. – Черкаси., 2007.

27. Волковинський В. Нестор Махно: легенди і реальність / В. Волковинський. – К., 1994.

28. Захарченко П. У поході за волею / П. Захарченко, Н. Земзюліна, О. Нестеров. – К., 2000.

29. Борисов В. И. Хлеб, война, революция: Продовольственная политика на Юге Росии в период Первой мировой войны и революции (1914–1918) / В. И. Борисов, А. А. Чернобаев. – Луганськ : Без вид., 1997.

30. Куташев І. В. Селянський рух в Україні (березень 1917 – квітень 1918 р.) : дис. … кандидата іст. наук: 07.00.01 / Куташев Ігор Вікторович. – К., 2002.

31. Малиновський Б. В. Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні 1918 р.: дис. … кандидата іст. наук : 07.00.02 / Малиновський Борис Володимирович. – Д., 2001.

32. Тимощук О. В. Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.) / О. В. Тимощук. – Х., 2000.

33. Нечай Н. В. Нариси з історії оподаткування / Н. В. Нечай. – К., 2002.

34. Гай-Нижник П. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П. Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) : дис. … кандидата іст. наук : 07.00.01 / Гай-Нижник Павло Павлович. – К., 2000.

35. Гай-Нижник П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української держави, УССР (1917–1930 рр.) / П. Гай-Нижник. – К., 2006.

36. Гай-Нижник П. Теоретичні засади фінансової системи Української Держави у 1917–1919 рр. / П. Гай-Нижник // УІЖ. – 1998. – № 4. – С.3–17.

37. Гай-Нижник П. Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) : дис. … доктора іст. наук : 07.00.01 / Гай-Нижник Павло Павлович. – К., 2008.

38. Ярошенко П.О. Історія оподаткування: навчальний посібник / П. О. Ярошенко, П. В. Мельник. – Ірпінь., 2004.

39. Жвалюк В.Р. Податкові органи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: Організаційно-правові засади діяльності / За наук. ред. проф. О.Н. Ярмиша. – К., 2001.

40. Тлущак Ю. М. Податкові органи України на початку 1918 р. як наступних акцизних управлінь Російської імперії / Ю. М. Тлущак // Матеріали ІІ звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького та курсантського складу Кримського факультету університету внутрішніх справ. – Сімферополь., 2000. – С. 26–33.

41. Тлущак Ю. М. Формування правової традиції у сфері податкування та її втілення у розбудові національної державності : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.01 / Юрій Мар’янович Тлущак. – Сімферополь, 2004.

42. Юрченко В. М. Правове регулювання оподаткування в Україні (1917–1929 рр.) : дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.01. / Юрченко Володимир Миколайович. – Харків, 2004.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language