ПОШИРЕННЯ ОПОЗИЦІЙНИХ ТА АНТИРАДЯНСЬКИХ ПРОКЛАМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 1920-Х РОКІВ

О. М. Абразумова

Abstract


У статті розглянуто одну із форм громадсько-політичної активності українського селянства в період непу – поширення опозиційних та антирадянських прокламацій. Підкреслено, що численні листи, листівки
та звернення стали виявом вільної селянської ініціативи, однією з форм селянської революційності.


Keywords


громадсько-політична активність, українське селянство, опозиційні настрої, прокламації, неп.

References


Суспільно-політичні настрої селян України в 1928-

рр. / Н. Бем // Науковий вісник Дипломатичної

академії України. – Київ, 2002. – Вип. 6. – С. 377-391.

Ганжа О. І. Українське селянство в період становлення

тоталітарного режиму (1917-1927) / О. Ганжа ; НАН

України, Інститут історії України. – Київ, 2000. – 208 с.

Дровозюк С. І. Словесні форми протесту українського

селянства проти сталінського терору в кінці 20-х – на

початку 30-х років: історіографія проблеми / С. Дровозюк

// Український селянин : Зб. наук. праць. – Черкаси, 2002.

– Вип. 6. – С. 24-27.

Капустян Г. Т. Дві «правди» або українське село в

двадцятих роках двадцятого століття / Г. Капустян. –

Кременчук, 2003. – 324 с.

Чорнопиский М. Фольклорна політична сатира 20-х

років ХХ століття у записах Сергія Єфремова / М.

Чорнопиский. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка,

– 170 с.

Центральний державний архів громадських об’єднань

України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2316. –

Арк. 10.

Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). –

Ф. Р. 185. – О. 2. – Спр. 11. – Арк. 320.

ДАЧО. – Ф. Р. 184. – О. 1. – Спр. 48. – Арк. 285.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2239. – Арк. 48.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2824. – Арк. 23.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2779. – Арк. 50.

Центральний державний архів вищих органів влади

та управління України. – Ф. 1. – О. 5. – Спр. 154. – Арк. 6.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – О. 20. – Спр. 2906. – Арк. 3.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language