Kornovenko, Serhii, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine