Titika , Olena, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine