Роль місцевої промисловості України в соціально-економічному виродженні села в 1946-1950 рр.

Main Article Content

О. О. Тітіка

Abstract

У статті проаналізовано роль місцевої промисловості України у відродженні економіки й соціальної сфери села в 1946 – 1950 рр. Схарактеризовано внесок галузі в забезпечення виробничої сфери сільського господарства та побутових потреб селян.

Article Details

How to Cite
Тітіка, О. О. (2015). Роль місцевої промисловості України в соціально-економічному виродженні села в 1946-1950 рр. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/826
Section
Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.

References

1. Історія народного господарства Української РСР : у 3 т., 4 кн. – К., 1985. – Т. 3, кн.1: Розвиток соціалістичної економіки в період будівництва і вдосконалення розвинутого соціалізму (1938 – 1960 рр.); Відбудова і розвиток соціалістичної індустрії Української РСР (період будівництва розвинутого соціалізму). – К., 1978; Енциклопедія народного господарства Української РСР. Т. 1–4. – К., 1969 – 1972; Экономика Советской Украины. 1945 – 1975. – К., 1975; Історія міст і сіл Української РСР : у 26-ти т. – К., 1967 – 1976; Нестеренко О. О. Розвиток промисловості на Україні : в 3-х ч. / О. О. Нестеренко. – К., 1966. Ч. 3; Тітіка О. О. Місцева промисловість України в 1946–1950 рр.: проблеми і результати відбудови та функціонування / О. О. Тітіка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / за ред. проф. І. С. Зуляка. Серія: Історія. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 2. – С. 251–260; Її ж. Районні та міські промислові комбінати системи Наркомату (Міністерства) місцевої промисловості УРСР у 1943–1950 рр.: відбудова, функціонування й роль у забезпеченні потреб економіки та населення республіки / О. О. Тітіка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / за ред. проф. І. С. Зуляка. Серія: Історія. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – С. 92–97 та ін.

2. Історія українського селянства. Нариси : в 2-х т. – К., 2006. – Т. 2.

3. Історія України / під ред. В. А. Смолія. – К., 1997.

4. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського союзу 1941– 1945 рр. : в 3-х т. – К., 1969. – Т. 3.

5. Перехрест О. Г. Українське село в 1941– 1945 рр.: економічне та соціальне становище : монографія / О. Г. Перехрест / НАН України. Ун-т історії України. – Черкаси, 2011.

6. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 4990 – Оп. 1. – Спр. 29.

7. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 76. – Спр. 152.

8. Там само. – Спр. 206.

9. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945. Документы и материалы в трёх томах. – К., 1985. – Т. 3.

10. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 30. – Спр. 2583.

11. Там само. – Оп. 76. – Спр. 97.

12. Там само. – Спр. 210.

13. Там само. – Оп. 23. – Спр. 5885.

14. Там само. – Спр. 3993.

15. Там само. – Оп. 76. – Спр. 309.

16. Там само. – Оп. 30. – Спр. 1614.

17. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської соціалістичної республіки. – № 1–12. 1946 р. – К., 1946.

18. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 2589.

19. Там само. – Оп. 76. – Спр. 320.